Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUL KILMA SUÇU HAKKINDA YARGITAY 14. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2012/3072

K. 2014/1963

T. 19.2.2014

• KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Eylemin Birden Fazla Kişiyle İşlendiğinin Kabul Edildiği - Birden Fazla Kişi Tarafından Birtlikte İşlenmesini Düzenleyen Hükümlerin Uygulanması Gerektiği )

• EYLEMİN BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN BİRLİKTE İŞLENMESİ ( Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma - Eylemin Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesini Düzenleyen Hükümlerin Uygulanacağı )

• FAİLLİK VE YARDIM ETME ( Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma - Faillik ve Yardım Etmeye İlişkin Düzenlemeleri İçeren Hükümlerin Birlikte Gösterilerek Hükümde Karışıklığa Neden Olunmaması Gerektiği )

• EK SAVUNMA HAKKI ( Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma - Sanık Hakkında İddianamede Yardım Etmeye İlişkin Hükümlerin Uygulanmasının Talep Edildiği/Sanığın Hüküm Kısmında Ek Savunma Hakkı Verilmeden Asıl Fail Gibi Cezalandırılmayacağı )

5237/m. 109/3b

ÖZET : Eylemin birden fazla kişiyle işlendiği kabul edilmesine rağmen kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesini düzenleyen hükümlerin uygulanmaması hukuka aykırıdır.

Faillik ve yardım etmeye ilişkin düzenlemeleri içeren hükümlerin birlikte gösterilerek hükümde karışıklığa neden olunması hatalıdır.

Sanıklardan biri hakkında iddianamede yardım etmeye ilişkin hükümlerin uygulanması talep edilmiş olmasına rağmen hüküm kısmında ek savunma hakkı verilmeden asıl fail gibi cezalandırılması bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Süresi içinde yapılmayan sanıklar müdafiin duruşmalı inceleme taleplerinin 5320 Sayılı Kanunun 8/1 maddesi gözetilerek C.M.U.K.nın 318. maddesi uyarınca reddiyle, incelemenin duruşmasız yapılmasına karar verilerek gereği düşünüldü:

KARAR : Oluş ve kabule göre eylemin birden fazla kişiyle işlendiği kabul edilmesine rağmen 5237 Sayılı T.C.K.nın 109/3b maddesinin uygulanmaması ve 5237 Sayılı T.C.K.nın 37 ve 39. maddeleri delaletiyle denmek suretiyle hükümde karışıklığa neden olunması, sanıklardan O. hakkında iddianamede 5237 Sayılı T.C.K.nın 39. maddesi talep edilmiş olmasına rağmen hüküm kısmında ek savunma hakkı verilmeden asıl fail gibi cezalandırılması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanıklar müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, sanıkların ceza miktarı itibarıyla kazanılmış hakkı saklı kalmak kaydıyla, hükümlerin C.M.U.K.nın 321 ve 326. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 19.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube