Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ SUÇU HAKKINDA YARGITAY 12. CEZA DAİRESİNİN KARARI

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2013/10477

K. 2014/2856

T. 6.2.2014

• HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ ( Taksirle Yaralama - Ertelemenin Mağdurun ve Kamunun Uğradığı Zararın Tamamen Giderilmesi Koşuluna Bağlı Tutulabileceği/Sanığın Ödeme Gücünün Dikkate Alınması Suretiyle Zararın Belirlenmesinden Sonra Tazmin Şartıyla Cezanın Ertelenebileceği )

• ERTELEMENİN KOŞULA BAĞLANMASI ( Zararın Giderilmesi Koşuluna Bağlı Tutulabileceği - Sanığın Ödeme Gücünün Dikkate Alınması Suretiyle Zararın Belirlenmesinden Sonra Tazmin Şartıyla Cezanın Ertelenmesine Karar Verileceği/Taksirle Yaralama )

• ZARARIN BELİRLENMESİ ( Cezanın Ertelenmesinin Zararın Giderilmesi Koşuluna Bağlı Tutulabileceği - Sanığın Ödeme Gücü Dikkate Alınarak Zararın Belirlenmesinden Sonra Tazmin Şartıyla Cezanın Ertelenebileceği )

• ÖDEME GÜCÜ ( Taksirle Yaralama - Cezanın Ertelenmesinin Zararın Giderilmesi Koşuluna Bağlı Tutulabileceği/Sanığın Ödeme Gücü Dikkate Alınarak Zararın Belirlenmesinden Sonra Tazmin Şartıyla Cezanın Ertelenmesine Karar Verileceği )

5237/m. 51/2

ÖZET : Taksirle yaralama suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm kurulmuştur. Cezanın ertelenmesi mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilir ise de, sanığın ödeme gücünün de dikkate alınması suretiyle zararın belirlenmesinden sonra tazmin şartıyla cezanın infazının ertelenmesine karar verilebilir. Gerçek zarar miktarı belirlenmeksizin ve sanığın ödeme gücüyle ilgili herhangi bir tespitte bulunulmaksızın mağdurun iddia ettiği ve somut herhangi bir bulguya dayanmayan zararın ödenmesi şartıyla ertelemeye karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Taksirle yaralama suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

5237 sayılı TCK`nın 51/2. maddesi gereğince cezanın ertelenmesi mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilir ise de, sanığın ödeme gücünün de dikkate alınması suretiyle zararın belirlenmesinden sonra tazmin şartıyla cezanın infazının ertelenmesine karar verilebileceği gözetilmeksizin, gerçek zarar miktarı belirlenmeksizin ve sanığın ödeme gücüyle ilgili herhangi bir tespitte bulunulmaksızın mağdurun iddia ettiği ve somut herhangi bir bulguya dayanmayan 15500 TL zararın ödenmesi şartıyla ertelemeye karar verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı olup, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK`un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 06.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube