Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU HAKKINDA YARGITAY 12. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2013/23002

K. 2014/17012

T. 11.7.2014

• TAKSİRLE ÖLDÜRME ( Sanığın İdaresindeki Araçla Sollama Yasağı Bulunan Yolda Sollama Yaptığı - Taksirle Öldürme Suçundan Sanığın Mahkumiyetine Karar Verildiği/Bilinçli Taksir Hükümleri Uygulandığından Uzun Süreli Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilemeyeceği )

• SOLLAMA YASAĞI BULUNAN YOLDA SOLLAMA YAPARAK ÖLÜME SEBEBİYET VERME ( Taksirle Öldürme - Bilinçli Taksir Hükümleri Uygulandığından Uzun Süreli Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmemesi Gerektiği )

• UZUN SÜRELİ HAPİS CEZASININ ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Taksirli Suçlardan Dolayı Hükmolunan Hapis Cezası Uzun Süreli Olsa Dahi Adli Para Cezasına Çevrilebileceği - Bilinçli Taksir Hükümleri Uygulandığında Para Cezasına Çevrilemeyeceği )

• BİLİNÇLİ TAKSİR ( Taksirle Öldürme - Taksirli Suçlardan Dolayı Hükmolunan Hapis Cezası Uzun Süreli Olsa Dahi Adli Para Cezasına Çevrilebileceği/Bilinçli Taksir Hükümleri Uygulandığından Para Cezasına Çevrilmemesi Gerektiği )

5237/m. 50/4-son

ÖZET : Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkumiyetine dair hüküm kurulmuştur.

Sanığın idaresindeki araçla sollama yasağı bulunan yolda sollama yaparak olaya neden olması karşısında bilinçli taksir hükmü uygulanmıştır. Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hapis cezası uzun süreli de olsa; bu ceza, diğer koşulların varlığı halinde, adli para cezasına çevrilebilir. Ancak, bu hüküm, bilinçli taksir halinde uygulanmaz. Bilinçli taksir hükümleri uygulanan olayda uzun süreli hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi yasaya aykıdır.

DAVA : Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkumiyetine dair hüküm, sanık müdafii ve katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanık müdafii ve katılan vekilinin kusura dair sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Sanığın idaresindeki araçla sollama yasağı bulunan yolda sollama yaparak olaya neden olması karşısında bilinçli taksir hükmünün uygulanmış olmasına göre, 5237 Sayılı T.C.K.nın 50/4-son cümlesine aykırı davranılarak uzun süreli hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı olup, katılan vekilinin temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 Sayılı Kanun`un 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 Sayılı C.M.U.K.un 321. maddesi uyarınca isteme uygun olarak BOZULMASINA, 11.07.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube