Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇU HAKKINDA YARGITAY 1. CEZA DAİRESİNİN KARARI


T.C YARGITAY 
1.Ceza Dairesi 
Esas: 2013 / 5924 
Karar: 2014 / 3808 
Karar Tarihi: 11.07.2014

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇU - SANIKLARIN EYLEME BAĞLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN KASTLARININ YARALAMAYA YÖNELİK OLDUĞU - SUÇ VASFINDA HATAYA DÜŞÜLEREK KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDAN HÜKÜM KURULMASI - HÜKMÜN BOZULMASI
 
ÖZET: Ciddi bir engel bulunmamasına rağmen sanıkların mağdurda meydana getirdikleri yaraların yeri ve niteliği, olayın gelişimi ve sanıkların sayısı da dikkate alındığında, sanıkların eyleme bağlı olarak ortaya çıkan kastlarının yaralamaya yönelik olduğu anlaşılmakla, olayın oluşu ve yaraların niteliği de gözetilerek, bıçakla kasten yaralama suçundan alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle hüküm kurulması yerine, suç vasfında hataya düşülerek, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.(5237 S. K. m. 81)
 
Dava ve Karar: 1) Sanık Y. müdafiinin yasal süreden sonra olan duruşmalı inceleme isteminin CMUK`nun 318 inci maddesi uyarınca reddine karar verilmiştir.
 
2) Sanıklar H. ve Y. müdafiilerinin temyiz istemlerinin sanıklar hakkındaki mahkumiyet hükümlerine yönelik olduğu kabul edilerek, sanıklar hakkında mağdur E.`ı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerinin incelenmesinde;
 
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıklar H. ve Y.`ın suçlarının sübutu kabul, takdire ilişen cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık H. müdafiinin bir sebebe dayanmayan, sanık Y. ve müdafiinin sübuta, haksız tahrikin varlığına yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,
 
Ancak;
 
Oluşa ve dosya içeriğine göre; olay tarihinde mağdur E.`ın arkadaşı olan M.`ı cadde üzerinde park halinde bulunan aracında oturduğunu görmesi üzerinde park halinde bulunan aracında oturduğunu görmesi üzerine kendi aracına da M.`ın aracının yan tarafına çekerek sohbet etmeye başladıkları, iki aracın yan yana park etmesi nedeniyle yolun bir kısmının kapandığı ancak yol kenarında araçların geçmesi için gerekli mesafenin bulunduğu, sanıklar H. ve Y.`ın da içinde bulunduğu akrabaları S.`in kullanmakta olduğu araçla mağdur E.`ın aracının arkasında durdukları, araçtan inen sanık H.`in alış veriş için markete girdiği, tekrar araca döndükten sonra S.`in aracı hareket ettirmek istediği ancak mağdur E.`ın önünde park etmiş olması nedeniyle geçemediği bu nedenle camdan kafasını çıkartarak arkadaşı M.’la sohbet eden mağdur E.`a hitaben <arabanı çeksene lan> demesi üzerine mağdur E.`ın aracından indiği, Sait`in de araçtan inerek E.`ın üzerine yürüdüğü, aralarında tartışma çıktığı, M.`ın araya girerek tarafları ayırmaya çalıştığı esnada S.`in mağdur E.`ın yüzüne yumruk attığı, araya girenler tarafından kavganın yatıştırılması sonrasında S. ve yanındaki sanıkların araca bindikleri, S.`in ayrılacağı esnada M.`a hitaben <seninle görüşeceğiz, seni gördüğüm yerde geberteceğim> diyerek tehdit etmesi üzerine M.`ın da elindeki araç parlatıcısını S.`in aracına doğru fırlattığı, S.’le sanıklar H. ve Y.`ın araçtan inerek S.`in, M.`ı kovaladığı, sanıklar H. ve Y.`ın ise mağdur E.`ı yakaladıkları, sanık H.`in mağduru sağ kol, sol skapula ve sol koltuk altı bölgesinden biri toraksa nafiz olacak şekilde toplam üç bıçak darbesiyle iç organ yaralanmasına sebebiyet vermeksizin solda oluşan pnömotoraks nedeniyle hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığı, yaralama esnasında sanık Y.`ın da E.`i tutarak ve kendisi de el ve yumruklarıyla vurarak fiile doğrudan iştirak ettiği olayda;
 
Ciddi bir engel bulunmamasına rağmen sanıkların mağdurda meydana getirdikleri yaraların yeri ve niteliği, olayın gelişimi ve sanıkların sayısı da dikkate alındığında, sanıkların eyleme bağlı olarak ortaya çıkan kastlarının yaralamaya yönelik olduğu anlaşılmakla, olayın oluşu ve yaraların niteliği de gözetilerek, bıçakla kasten yaralama suçundan alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle hüküm kurulması yerine, suç vasfında hataya düşülerek, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yazılı şekilde hüküm kurulması,
 
Sonuç: Bozmayı gerektirmiş olup, sanık Y.’la sanıklar Y. ve H. müdafiilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükümlerin tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak CMUK.nun 321 inci maddesi gereğince BOZULMASINA, bozma nedenine ve tutuklulukta geçen süreye nazaran sanıklar müdafiilerinin tahliye isteminin reddine, 11.07.2014 tarihinde oybirliği ile, karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube