Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
18. Hukuk Dairesi 2011/8849 E., 2011/12203 K. SOYADI OLMADAN ÖLEN KİŞİ Davacı dava dilekçesinde, nüfus kütüğünde soyadı kayıtlı olmayan dedesi M……..`in T……. soyadı ile kaydının yapılmasını istemiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm Cumhuriyet Savcısı tarafından temyiz edilmiştir. Y A R G I T A Y K A R A R I Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Davacı dava dilekçesinde, babasının babası olan M……..`in 05.02.1925 yılında öldüğünü ve Soyadı Kanunu olmadığı için soyadı alamadığını bildirerek, soyadı olmadan ölen dedesi Mehmet`in nüfus kütüğüne soyadının Tetik olarak kayıt edilmesini istemiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir. 21.06.1934 tarihinde kabul edilip altı ay sonra yürürlüğe giren 2525 sayılı Soyadı Kanunu ve Soyadı Nizamnamesi`ne göre soyadı olmadan ölen kişiye sonradan soyadı verilemeyeceği dikkate alınmadan davanın reddi yerine kabulü yönünde hüküm kurulması doğru görülmemiştir. Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 29.11.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube