Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ KARARLARI 11. Ceza Dairesi 2009/13318 E., 2011/75 K. HAKSIZ MENFAAT DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİ 1-Sanık hakkında düzenlenen 17.02.2006 ve 04.10.2006 tarihli iddianamelerde 1990 yılında vefat eden babası adına kayıtlı taşınmazlarla ilgili düzenlediği başvuru evraklarına ekli muvafakatnamelere babası yerine imza atarak babasına ait yerleri beyan ederek 2003 ve 2004 yıllarında DGD ödemesi ve mazot desteği ödemelerini haksız surette alarak dolandırıcılık suçlarını işlediğinin iddia olunması,sanığın soruşturma aşamasında babasının ölümünden sonra arazileri diğer mirasçılarla haricen taksim ettiklerini,beyan ettiği babasına ait taşınmazlarda kendisinin çiftçilikle uğraştığını savunması,savunmada geçen mirasçıların beyanlarına başvurulmadığının anlaşılmasına göre gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek biçimde belirlenebilmesi bakımından;öncelikle sanığın babasının diğer mirasçıları duruşmada dinlenip sanığın beyan ettiği murislerine ait taşınmazlarla ilgili aralarında rızai taksim bulunup bulunmadığı,sanık tarafından kullanılmasına rıza gösterip göstermedikleri sorulmadan,dava konusu edilen ve sanığın babasına ait taşınmazlarda tarımsal faaliyette bulunup bulunmadığının saptanması bakımından arazi bilgilerini düzenleyen muhtar ve azalar dinlenip olay mahallinde keşif icrası ile suç tarihlerinde tarımsal faaliyetinin bulunup bulunmadığı,fazladan beyan edilen yer olup olmadığı,aynı yerlerle ilgili diğer köylülerin müracaatının olup olmadığı araştırılmadan eksik soruşturma sonucu mahkumiyet hükümleri kurulması, 2-Kabul ve uygulamaya göre de; A-Sağlanan haksız menfaat miktarları pek fahiş kabul olunarak cezalarda artırım yapılmış olması karşısında;suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 Sayılı TCK. nu ile suç tarihinden sonra 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 Sayılı TCK. nun ilgili bütün hükümleri 5252 Sayılı Yasanın 9/3. maddesine uygun olarak kararın gerekçe bölümünde eylemlere ayrı ayrı uygulanıp elde edilecek sonuçların birbiriyle karşılaştırılması suretiyle lehe olan yasanın tespiti gerekirken,somut uygulama yapılmadan uygulama maddeleri gösterilerek soyut ifadelerle lehe hükmün belirlenmesi, B-Sanığın müşterek muris babasına ait yerlerde tarımsal faaliyetinin bulunduğunun ve diğer mirasçıların muvafakatinin bulunmadığının saptanması halinde kendi hissesine düşen kısım itibariyle alınan destekleme primlerinin haksız olmadığı gözetilmeden ödenen tüm prim miktarı esas alınarak cezaların tayini, C-Haksız DGD ödemelerinde suçun sanık adına açılan hesaba tahakkuk ettirilen paraların aktarılması ile oluşacağı nazara alınarak paraların hesaba aktarım tarihi araştırılıp gerekçeli karar başlığında da bu tarihlerin suç tarihi olarak yazılması gerekirken başvuru tarihlerinin suç tarihi olarak yazılması ve suç yerinin gösterilmemesi, Yasaya aykırı,sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK.nun 321 nci maddesi uyarınca BOZULMASINA, 17.01.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube