Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
KASTEN ÖLDÜRME VE YARALAMA YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ KARARLARI 1. Ceza Dairesi 2011/3398 E., 2012/975 K. KASTEN ÖLDÜRME KASTEN YARALAMA SUÇA KATILMA SUÇA YARDIM ETME 1-) Oluşa, dosya içeriğine ve gerekçeye göre; sanık Murat`ın maktule yönelik hakaret suçundan beraatine karar verilmesinde isabetsizlik bulunmadığından tebliğnamedeki suçun sübut bulduğu ve şikayet yokluğu nedeniyle düşme kararı verilmesi gerektiğine yönelen bozma düşüncesi benim-senmemiştir. 2-) Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık Murat`ın kasten insan öldürme suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, cezayı azaltıcı takdiri indirim sebebinin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle değerlendirilmiş, sanık Murat`ın maktulü tehdit ve maktule karşı hakaret suçlarından elde edilen delillerin hükümlülüğe yeter nitelik ve derecede bulunmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınıp beraat hükümleri verilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma nedeni dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık Murat müdafiinin haksız tahrik bulunduğuna yönelen, sanık Hakan müdafiinin yerinde görülmeyen, katılan Ayhan vekilinin bir nedene dayanmayan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddiyle; A-) Sanık Murat`ın maktulü tehdit ve hakaret suçlarından beraatine dair hüküm ile re`sen de temyize tabi olan kasten insan öldürme suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün tebliğnamedeki düşünce gibi (ONANMASINA), B-) Sanık Hakan`ın eylemi yönünden; Oluşa ve dosya kapsamına göre; sanık Murat`ın olaydan 6 ay öncesine kadar birlikte yaşadığı Fazilet`in maktulün üvey kızı olduğu ve sanık Murat`tan ayrıldıktan sonra annesi ve maktul ile aynı evde kalmaya başladığı, sanık Murat`ın zaman zaman telefon açarak Fazilet`ten tekrar kendisi ile birlikte olmasını istediği, ancak Fazilet`in kabul etmediği, olay günü Murat`ın yanında arkadaşı Hakan olduğu halde Fazilet ile görüşmek amacıyla maktulun evinin bulunduğu yere geldikleri, sanıkları gören Fazilet`in olay yeri yakınında bulunan markete girerek maktule telefon açıp Murat`ın yakınlarda olduğunu bildirdiği, bunun üzerine maktulun markete gelerek Fazilet`i alıp eve götürmek istediği sırada sanıklarla maktul arasında tartışma çıktığı, tartışma sırasında maktule saldıran sanık Hakan`ın yumrukla ve olay yerinde ele geçirdiği pet su şişesi ile maktule vurduğu, bu sırada sanık Murat`ın ani verdiği karara dayalı olarak arabasından aldığı bıçakla maktulün yanına gelip bıçakla göğüs bölgesine vurmak suretiyle onu öldürdüğü olayda; kasten öldürme suçunda sanık Hakan`ın, sanık Murat ile fikir birliği içerisinde hareket ettiğini kabule yetecek kesin deliller bulunmadığı ve sanığın ani gelişen olayda maktule yumruk ve pet su şişesi ile vurma şeklindeki eyleminin suça doğrudan katılma ya da suça yardım olarak kabul edilemeyeceği anlaşıldığından, sanık Hakan`ın maktule yönelik yaralama eylemi ile ilgili olarak hukuki durumunun TCK`nın 86. maddesi kapsamında alınacak raporun sonucuna göre değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeksizin, yazılı şekilde kasten öldürme suçuna yardımdan hüküm kurulması, Yasaya aykırı ve sanık Hakan müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak (BOZULMASINA), bozma nedenine göre sanık Hakan`ın tahliyesine, başka suçtan hükümlü ya da tutuklu değil ise derhal tahliyesi için gereği yapılmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı`na yazı yazılmasına, 21.02.2012 gününde oybirliği ile karar verildi
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube