Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
Şikâyetli avukat hakkında, … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2009/314 Esas sayılı dosyasında 08.12.2009 tarihli duruşmada 10 günlük kesin süre verilmesine karşın karar gereğini yerine getirmemekle davanın reddine sebebiyet verdiği, … Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2009/603 Esas sayılı davanın 01.04.20011 tarihli duruşmasına katılmayarak davanın müracaata bırakılmasına neden olmakla Avukatlık Yasası34, 134 ve TBB Meslek Kuralları 3 ve 4. Maddelere aykırı davrandığı iddiasıyla açılan disiplin kovuşturması sonucu eylem sabit görülerek disiplin cezası tayin edilmiştir. Şikâyetli avukat Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2009/314 Esas sayılı dava dosyasında Mahkeme’ce verilen 10 günlük kesin sürede … ’da bulunmayan davacıya ulaşmasının imkânsız olduğunu ve bu nedenle ulaşamadığını, … Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2009/603 Esas sayılı davanın 01.04.20011 tarihli duruşmasına da Adliyede olmasına karşın mübaşir tarafından Baro odasından çağrılmadığı nedeniyle katılmadığını savunmuş, Baro Disiplin Kurulu kararına da itiraz etmemiştir. İncelenen dosya kapsamından şikâyetli avukatın davanın reddine ve müracaat bırakılmasına neden olduğu tartışmasızdır. Şikâyetçi Avukatlık Yasası 136/1 maddedeki “en az kınama” sözlerinin Disiplin Kurulu tarafından yanlış algılanarak salt ceza vermek ve en azını tayin etmekle adalet duygusunu hiçe sayarak karar verdiğini, daha yüksek ceza verilmesi gerektiğini bildirerek karara itiraz etmiştir. Şikâyetli avukatın disiplin sicil özetinde tekerrüre esas cezasının bulunmaması nedeniyle kınama cezası verilmesinde hukuka aykırılık ve gerçekte koruma içgüdüsü yoktur. Kınama cezası ile amaçlanan cezanın tanımında olduğu gibi şikâyetli avukata “meslekinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığının avukata bildirilmesidir.” Bu da yerine getirilmiştir. Açıklanan nedenle itirazın reddi ile kararın onanmasına karar vermek gerekmiştir. Sonuç olarak Şikâyetçi S.A.’ın itirazının reddine, … Barosu Disiplin Kurulu’nun “Kınama Cezası Verilmesine” ilişkin 14.01.2013 gün ve 2012/2 Esas, 2013/1 Karar sayılı kararının ONANMASINA, katılanların oybirliği ile karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube