Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

TAKSİRLE YARALAMA SUÇU HAKKINDA YARGITAY 12. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C YARGITAY

12.Ceza Dairesi

Esas: 2013 / 8570

Karar: 2014 / 1903

Karar Tarihi: 29.01.2014

 

TAKSİRLE YARALAMA SUÇU - TAKSİRLİ SUÇLARDA UYGULAMA OLANAĞI BULUNMADIĞI GÖZETİLMEDEN SANIK HAKKINDA HAK YOKSUNLUĞUNA HÜKMEDİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Taksirli suçlarda uygulama olanağı bulunmadığı gözetilmeden sanık hakkında TCK`nın 53. maddesi gereğince hak yoksunluğuna hükmedilmesi kanuna aykırıdır.

(5237 S. K. m. 53, 89) (5271 S. K. m. 231) (5320 S. K. m. 8)

Dava ve Karar: Taksirle yaralama suçundan sanıkların mahkumiyetine ilişkin hükümler, sanıklar müdafii ve katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafii ve katılan vekilinin kusura ilişkin temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1- Katılan E...`ın işçi olarak çalıştığı inşaattan düşerek yaralandığı olayda ... Adli Tıp Şube Müdürlüğü`nün 12.08.2010 tarihli raporunda katılanın hayati tehlike geçirerek ve basit bir tıbbı müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığına yönelik raporu ile dosya içinde sureti yer alan Sağlık Bakanlığı ...Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 17/05/2010 tarihli katılanın %99 fonksiyon kaybına uğradığına yönelik özürlü Sağlık Kurulu Raporu, vasi olarak davaya katılan M...`ın oğlu olan E...`ın yatalak hale düştüğü, konuşamadığı yönündeki beyanları gözetildiğinde katılan E...`da meydan gelen yaralanmanın TCK`nın 89/3. maddesinde tanımlanan niteliklerde olup olmadığının tesbiti açısından yeniden adli rapor alınması gerektiğinin gözetilmemesi,

2- Dosya kapsamından taksirli eylemi sonucu yaralanan kişinin tedavisi için sanıkların çaba gösterdiği, yaralının yakınlarının zararlarını gidermek için 175000 TL tazminat ödeme karşılığı protokol yapmaya çalıştıkları bununla birlikte katılan ile zararın miktarı hususunda anlaşamadıkları görülmekle, katılanın uğramış olduğu zararın basit bir araştırma ile hesaplanıp sanıkların zararı gidermesine imkan sağlandıktan sonra ödeme veya ödememe yönündeki iradelerine göre, CMK`nın 231. maddenin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi,

3- Taksirli suçlarda uygulama olanağı bulunmadığı gözetilmeden sanık hakkında TCK`nın 53. maddesi gereğince hak yoksunluğuna hükmedilmesi,

Sonuç: Kanuna aykırı olup, sanıklar müdafii ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK`un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, 29.01.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube