Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

BASİT YARALAMA SUÇU HAKKINDA YARGITAY 3. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C YARGITAY

3.Ceza Dairesi

Esas: 2012 / 17631

Karar: 2013 / 16687

Karar Tarihi: 18.04.2013

 

BASİT YARALAMA SUÇU - KOVUŞTURMA AŞAMASINDA ALINAN BİR KISIM TANIK BEYANLARININ SANIK LEHİNE BİR KISMININ İSE ALEYHİNE OLDUĞU - HÜKMÜN GEREKÇESİNDE SANIK ALEYHİNE OLAN TANIK BEYANLARINA ÜSTÜNLÜK TANINMA NEDENLERİ - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Kovuşturma aşamasında alınan bir kısım tanık beyanlarının sanık lehine, bir kısmının ise aleyhine olduğu tespit edildiği halde hükmün gerekçesinde sanık aleyhine olan tanık beyanlarına üstünlük tanınma nedenleri karar yerinde tartışılmadan hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.(5271 S. K. m. 236)

Dava: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü;

Karar: Yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine, ancak;

1) Yaşı küçük olan mağdurun duruşmada beyanının alınması sırasında psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğitim alanında uzman bir kişi bulundurulması gerektiği gözetilmeksizin, eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurularak 5271 sayılı CMK`nın 236/3. maddesine aykırı hareket edilmesi,

2) Kovuşturma aşamasında alınan bir kısım tanık beyanlarının sanık lehine, bir kısmının ise aleyhine olduğu tespit edildiği halde hükmün gerekçesinde sanık aleyhine olan tanık beyanlarına üstünlük tanınma nedenleri karar yerinde tartışılmadan yazılı şekilde hüküm kurulması,

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK`un 321. maddesi uyarınca isteme uygun BOZULMASINA, 18.04.2013 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube