Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU HAKKINDA YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ KARARI

T.C YARGITAY

1.Ceza Dairesi

Esas: 2011 / 4911

Karar: 2012 / 3162

Karar Tarihi: 24.04.2012

 

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU - AYNI ÖLDÜRMEYE YARDIM SUÇUNUN FAİLLERİ OLARAK YARGILANAN VE ARALARINDA MENFAAT ÇATIŞMASI BULUNAN SANIKLARIN AYRI AYRI MÜDAFİİLER TARAFINDAN TEMSİL EDİLMELERİ GEREĞİ

ÖZET: Aynı öldürmeye yardım suçunun failleri olarak yargılanan ve aralarında menfaat çatışması bulunan sanıkların ayrı ayrı müdafiiler tarafından temsil edilmeleri gerekir.(1412 S. K. m. 317) (5271 S. K. m. 152, 201) (1136 S. K. m. 38) (YCGK. 20.10.2009 T. 2009/1-85 E. 2009/242 K.)

Türk Milleti Adına

1-a) Katılanların 6136 sayılı Kanuna aykırılık suçundan açılan davaya katılma ve bu suçtan kurulan hükümleri temyize yetkileri bulunmadığından, katılanlar C. ve K. vekilleri ile mağdur katılan C.`in bu suça yönelik temyiz isteminin CMUK.`nun 317. maddesi uyarınca reddine karar verilmiştir.

b) Mağdur katılan C.`in temyiz dilekçesinin kapsamı itibariyle sanık A. hakkında kendisine yönelik öldürmeye teşebbüs suçundan verilen beraat kararını temyiz ettiği kabul edilerek inceleme yapılmıştır.

2-a) Sanık C. hakkındaki mahkumiyet hükümleri yönünden; CMK.`nun 201. maddesinde tanımlandığı biçimde sanık müdafiinin mağdur katılanlara ve tanıklara doğrudan soru sorma hakkı engellenerek savunma hakkı kısıtlanmak suretiyle adil yargılanma ilkelerine aykırı davranılması,

b) Dairemizce de benimsenen Ceza Genel Kurulu`nun 20/10/2009 gün ve 2009/1-85/242 sayılı kararında açıklandığı üzere, aynı öldürmeye yardım suçunun failleri olarak yargılanan ve aralarında menfaat çatışması bulunan sanıklar H., B. ve F.`ın ayrı ayrı müdafiiler tarafından temsil edilmeleri gerekirken, aynı müdafii tarafından temsil edilmeleri suretiyle 1136 sayılı Avukatlık Yasası`nın 38 ve 5271 sayılı CMK.`nun 152. maddelerine aykırı davranılması,

Bozmayı gerektirmiş olup, sanık C. müdafiilerinin duruşmalı incelemede ve temyiz dilekçesindeki temyiz itirazları ile katılan K., C. vekillerinin katılan C.`in temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, kısmen re`sen de temyize tabi mahkumiyet ve beraat kararlarının bu nedenlerle ve irtibat nedeniyle CMUK.nun 321. maddesi uyarınca diğer yönleri incelenmeksizin tebliğnamedeki düşünceden farklı gerekçeyle BOZULMASINA, 24.04.2012 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube