Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
Şikâyetli avukat hakkında … Madeni Esnaf ve Sanatkârların Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine üye olduğu, üyelik sınıfının oto yıkamacılığı olup adresinin avukatlık yaptığı büro adresi olduğu ve bu nedenle Avukatlık Kanunu 11. maddeye aykırı davrandığı iddiasıyla açılan disiplin kovuşturması sonucu eylem sabit görülerek disiplin cezası tayin edilmiştir. Şikâyetçi şikâyetlinin … Madeni Esnaf ve Sanatkârların Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi üyesi olarak oto yıkamacılığı olup adresinin avukatlık yaptığının ve bu işi serbest avukatlık bürosunda yaptığının kayden sabit olması ve birçok disiplin suçu bulunmasına karşın uyarma cezası ile cezalandırılmasının yasaya aykırı olması nedeniyle kararın bozulmasını ve eylemine uygun şekilde cezalandırılmasını talep etmiştir. Şikâyetli avukat kooperatife üyelik için bizzat başvurusunun olmadığını, re’sen üye edildiğini, bedelini ödediği 2000 m2 arsanın tapusunu alabilmek amacıyla hakkını savunmak için kooperatif genel kuruluna katıldığını ve divan başkanı olarak görev yaptığını suçsuz olduğunu bildirmiş cezanın kaldırılmasını talep etmiştir. İncelenen dosya kapsamından şikâyetli avukatın … Madeni Esnaf ve Sanatkârların Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin … sırada kayıtlı üyesi olduğu, kooperatifin imalat ve tamiratla ilgili meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârla ile sanayicilerin, günün icaplarına uygun modem ve teknik şartları haiz birer işyerine sahip olmalarını sağlamak ve topluluğun genel hizmetlerin karşılayacak tesisleri içine alan bir küçük sanayi sitesi kurmak olduğu, 03.10.2006 tarihli satış sözleşmesi ile kooperatif arsasından 2000 m2 haricen satın aldığı görülmektedir. Şikâyetli avukatın 27.04.2012 günlü savunma dilekçesinde de bildirdiği üzere “Kooperatifin genel kurullarına katıldım. Çünkü istemeden üye olduğum kooperatifin uhdesinde 2000 m2 arsam vardı ve bölüp bana veremiyorlardı. Bende belirledikleri aidatı ödeyip işyeri sahibi olmak durumda kaldım. Haklarımı savunmak için de genel kurullara katıldım. Belirlenen tüm aidatları ödedim.” Sözleriyle Avukatlık Yasasının 11, 34 maddelerine aykırı davrandığı tartışmasızdır. Baro Disiplin Kurulunca eylemin disiplin suçu olduğuna ilişkin saptama yerinde görüldüğünden şikâyetlinin itirazının reddi, eylemle tayin ve takdir olunan cezada isabet görülmediği ve yeniden araştırma ve incelemeyi gerektirir bir husus bulunmadığından kararın düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir. Sonuç olarak Şikâyetli Avukat A.Ç.’ın itirazının reddine, Şikâyetçi Avukat M. H.E.’nin itirazının kabulü ile … Barosu Disiplin Kurulu’nun “Uyarma Cezası Verilmesine” ilişkin kararının DÜZELTİLEREK ONANMASINA ve Şikâyetli Avukat A.Ç.’ın KINAMA CAZASI İLE CEZALANDIRILMASINA oy birliği ile karar veridi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube