Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

TAKSİRLE YARALAMA SUÇU HAKKINDA YARGITAY 12. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C YARGITAY

12.Ceza Dairesi

Esas: 2012 / 13831

Karar: 2012 / 23667

Karar Tarihi: 12.11.2012

 

TAKSİRLE YARALAMA SUÇU - BİLİNÇLİ TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNUN NİTELİKLİ HALİNİN DE UZLAŞMA KAPSAMINDA OLDUĞU - KOVUŞTURMA AŞAMASINDA MAĞDUR İLE SANIĞIN UZLAŞTIKLARI - KAMU DAVASININ DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Sanığın üzerine atılı bilinçli taksirle yaralama suçunun nitelikli halinin de uzlaşma kapsamında olduğu, kovuşturma aşamasında mağdur ile sanık müdafiinin dilekçe ve beyanları ile uzlaştıklarını bildirmeleri karşısında Kanunun ilgili maddesi uyarınca uzlaşma nedeniyle atılı suçtan açılan kamu davasının düşmesine karar verilmesi yerine aksi yönde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.(5271 S. K. m. 254)

Taksirle yaralama suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafi tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Bozmaya uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafiinin bir nedene dayanmayan yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Sanığın üzerine atılı bilinçli taksirle yaralama suçunun nitelikli halinin de uzlaşma kapsamında olduğu, kovuşturma aşamasında mağdur ile sanık müdafiinin dilekçe ve beyanları ile uzlaştıklarını bildirmeleri karşısında 5560 sayılı Kanunun 25. maddesi ile değişik CMK`nın 254. maddesi uyarınca uzlaşma nedeniyle atılı suçtan açılan kamu davasının düşmesine karar verilmesi yerine yazılı şekilde karar verilmesi,

Kabule göre de;

1- TCK`nın 61/2. maddesi gereğince bilinçli taksir hükümlerinin suçun temel cezasından sonra uygulanması yerine, nitelikli haline göre yapılan artırımdan sonra uygulanması,

2- Taksirli suçlarda uygulama olanağı bulunmadığı gözetilmeden sanık hakkında TCK`nın 53/1 maddesi gereğince hak yoksunluklarına hükmedilmesi,

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı kanunun 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK`un 321. maddesi uyarınca isteme uygun olarak BOZULMASINA, 12.11.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube