Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

HAKARET SUÇU HAKKINDA YARGITAY 2. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C YARGITAY

2.Ceza Dairesi

Esas: 2008 / 10155

Karar: 2008 / 15704

Karar Tarihi: 14.10.2008

 

HAKARET SUÇU - MÜŞTEKİNİN AVUKAT ATANMASINI TALEP ETTİĞİ - ŞİKAYETÇİYİ CEZA YARGILAMASINDA TEMSİL EDECEK BİR AVUKATIN VEKİL OLARAK BARO TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLMESİNİN SAĞLANMASI GEREĞİ

ÖZET: Müşteki talimatla alınan ifadesinde, katılma talebi ile birlikte mahkemesince tarafına avukat atanmasını talep ettiği gözetilerek şikayetçiyi ceza yargılamasında temsil edecek bir avukatın vekil olarak baro tarafından görevlendirilmesinin sağlanması gerekir.(5271 S. K m. 234, 239)

Dava: Hakaret suçundan sanık Yılmaz`ın yapılan yargılaması sonucunda; beraatine dair Erzincan Sulh Ceza Mahkemesi`nden verilen 30.06.2006 tarihli hükmün Yargıtay`ca incelenmesi katılan tarafından istenmekle ve dosya Yargıtay C. Başsavcılığı`nın 08.04.2008 tarihli tebliğnamesiyle Dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.

Karar: Müşteki talimatla alınan ifadesinde, katılma talebi ile birlikte mahkemesince tarafına avukat atanmasını talep ettiği halde, şikayetçiyi ceza yargılamasında temsil edecek bir avukatın vekil olarak baro tarafından görevlendirilmesi sağlanmadan hüküm kurulması suretiyle CMK`nın 234/b-5 ve 239/1. maddelerine aykırı davranılması,

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 14.10.2008 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube