Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

HIRSIZLIK SUÇU HAKKINDA YARGITAY 6. CEZA DAİRESİ KARARI

T.C YARGITAY

6.Ceza Dairesi

Esas: 2013 / 168

Karar: 2013 / 15166

Karar Tarihi: 25.06.2013

 

HIRSIZLIK SUÇU - SANIĞIN BAŞKA SUÇTAN TUTUKLU OLMASI SEBEBİYLE CEZAEVİNDE KALMAYA DEVAM ETTİĞİ - KARAR DURUŞMASINA GETİRTİLMEDİĞİ VE İDDİA MAKAMININ MÜTALAASININ YÜZÜNE OKUNMADIĞI - SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI - HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Somut olayda, sanığın bu suçtan tutuklu olduğu, 22.04.2009 tarihli celsede tahliyesine karar verildiği, E... H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun 22.04.2009 tarihli yazısına göre; sanığın bu suçtan tahliye edildiğinin ancak başka suçtan tutuklu olması sebebiyle cezaevinde kalmaya devam ettiğinin bildirilmesi karşısında; karar duruşmasına getirtilmediği ve iddia makamının mütalaasının yüzüne okunmadığı anlaşılmakla kanun maddelerine aykırı olarak savunma hakkının kısıtlanması isabetsizdir.

(5237 S. K. m. 145) (5271 S. K. m. 188, 196, 226)

Dava: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Karar: 1-Sanığın bu suçtan tutuklu olduğu, 22.04.2009 tarihli celsede tahliyesine karar verildiği, Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun 22.04.2009 tarihli yazısına göre; sanığın bu suçtan tahliye edildiğinin ancak başka suçtan tutuklu olması sebebiyle cezaevinde kalmaya devam ettiğinin bildirilmesi karşısında; karar duruşmasına getirtilmediği ve iddia makamının mütalaasının yüzüne okunmadığı anlaşılmakla 5271 sayılı CMK`nın 188. ve 196 ncı maddelerine aykırı olarak savunma hakkının kısıtlanması,

2-İddianamede 5237 sayılı TCK`nın 145 inci maddesinin uygulanmasının istenmesine karşın, sanığa CMK`nın 226 ncı maddesi uyarınca ek savunma hakkı verilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması,

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, sanık B. Ş.`in temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenlerle istem gibi BOZULMASINA, 25.06.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube