Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

MAHKEMENİN AYNI DAİRESİNDE GÖREV YAPAMAYACAK KİŞİLER HAKKINDA YARGITAY 8. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2012/27545

K. 2013/26164

T. 4.11.2013

• MAHKEMENİN AYNI DAİRESİNDE GÖREV YAPAMAYACAK KİŞİLER ( C.Savcısı İle Asliye Ceza Mahkemesi`nde Hüküm Veren Hakimin Karı Koca Oldukları - Davadan Çekilme Kararı Verilmesi Gerektiği )

• SAVCI VE HAKİMİN KARI KOCA OLMASI ( C.Savcısı İle Asliye Ceza Mahkemesi`nde Hüküm Veren Hakimin Karı Koca Oldukları - Davadan Çekilme Kararı Verileceği )

2802/m.46

5271/m.22

ÖZET : İddianameyi düzenleyen C.Savcısı ile Asliye Ceza Mahkemesi`nde hüküm veren hakimin karı koca oldukları, Hakimler ve Savcılar Kanununda ikinci derece dahil kan ve sıhri hısımlar bir mahkemenin aynı dairesinde görev yapamayacaklarının öngörülmüş olması,5271 sayılı CMK`da mani bir düzenleme getirilmiş bulunması karşısında, uyulması zorunlu bir usul kuralı olduğu gözetilip davadan çekilmesi gerekir.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İddianameyi düzenleyen C.Savcısı ile Asliye Ceza Mahkemesi`nde hüküm veren hakimin karı-koca oldukları, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunun 46. maddesi hükmünde; karı-koca, ikinci derece dahil kan ve sıhri hısımlar bir mahkemenin aynı dairesinde görev yapamayacaklarının öngörülmüş olması, 5271 sayılı CMK.nun 22. maddesinde de mani bir düzenleme getirilmiş bulunması karşısında, uyulması zorunlu bir usul kuralı olduğu gözetilip davadan çekilmesi gerekirken, yargılamaya devamla 1412 sayılı CMUK.nun 308/1. madde ve fıkrasına aykırı davranılması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeksizin hükümlerin bu sebepten dolayı ( BOZULMASINA ), 04.11.2013 gününde oy birliğiyle karar verildi.

yarx

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube