Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU HAKKINDA YARGITAY 12. CEZA DAİRESİNİN KARARI


T.C YARGITAY 
12.Ceza Dairesi 
Esas: 2011 / 3267 
Karar: 2011 / 2842 
Karar Tarihi: 12.10.2011

TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU - SANIĞIN OLAYDA KUSURLU OLDUĞUNUN BİLDİRİLMESİ - SANIĞIN KUSURU OLUP OLMADIĞINA DAİR İLGİLİ UZMANLARINDAN OLUŞACAK BİLİRKİŞİ HEYETİNDEN RAPOR ALINARAK TAYİN VE TESPİTİ GEREKTİĞİ 
 
ÖZET: Dosya içerisinde mevcut bilirkişi raporuna göre sanığın olayda kusurlu olduğunun bildirilmesine rağmen mahkemece olay sebebiyle sanığın kusuru olup olmadığı hususunda adli tıp kurumu veya teknik üniversitelerin konu ile ilgili uzmanlarından oluşacak bilirkişi heyetinden rapor alınarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve tespiti gerektiği gözetilmeden dosya ile ilgisi olmayan Adli Tıp Kurumu raporları dayanak gösterilerek beraat kararı verilmesi bozmayı gerektirir.(5237 S. K. m. 85) (5271 S. K. m. 63)
 
Dava ve Karar: Taksirle öldürme suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm üst Cumhuriyet Savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
 
Dosya içerisinde mevcut 19.09.2005 tarihli bilirkişi raporuna göre sanığın olayda kusurlu olduğunun bildirilmesine rağmen mahkemece olay sebebiyle sanığın kusuru olup olmadığı hususunda Adli Tıp Kurumu veya Teknik Üniversitelerin konu ile ilgili uzmanlarından oluşacak bilirkişi heyetinden rapor alınarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve tesbiti gerektiği gözetilmeden dosya ile ilgisi olmayan Adli Tıp Kurumu raporları dayanak gösterilerek beraat kararı verilmesi,
 
Sonuç: Kanuna aykırı, üst Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 12.10.2011 tarihinde isteme uygun olarak oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube