Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

HIRSIZLIK SUÇU HAKKINDA YARGITAY 6. CEZA DAİRESİ KARARI

T.C YARGITAY

6.Ceza Dairesi

Esas: 2005 / 1316

Karar: 2006 / 12620

Karar Tarihi: 30.11.2006

 

HIRSIZLIK SUÇU - SANIĞIN OLAY GECESİ YAKINANA AİT OTOMOBİLDEN TEYBİNİ ÇALDIĞI SONRA DA TEKRAR GELİP OTOMOBİLİ ÇALIP GÖTÜRDÜĞÜ - OTOMOBİLİ ÇALMAK SUÇUNDAN ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE DAVA AÇILDIĞI - DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: İddianamede; sanığın, olay gecesi yakınana ait otomobilden teybini çaldığı, sonra da tekrar gelip otomobili çalıp götürdüğü; otomobili çalmak suçundan Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldığının belirtilmesi ve anlaşılması karşısında; ... Asliye Ceza Mahkemesinin ... sayılı dava dosyası ile bu dosya birleştirilerek delillerin birlikte takdiri ve değerlendirilmesi ile olayda TCY.nın 80. maddesinin uygulanması gerekip gerekmeyeceğinin tartışılması gerektiği gözetilmeden, hüküm kurulması, bozmayı gerektirmiştir.(765 S. K. m. 80) (1412 S. K. m. 56, 243) (5271 S. K. m. 54, 210)

Dava: Hırsızlık suçundan sanık Hüseyin Ali Göl hakkında yapılan duruşma sonunda; mahkumiyetine ilişkin Selendi Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 18.02.2004 tarihli hükmün Yargıtay`ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C. Başsavcılığından bozma isteyen 07.02.2005 tarihli tebliğname ile 22.02.2005 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: 1- İddianamede; sanığın, olay gecesi saat 23.00`den önce yakınana ait otomobilden teybini çaldığı, saat 23.30`dan sonra da tekrar gelip otomobili çalıp götürdüğü; otomobili çalmak suçundan Asliye Ceza Mahkemesinin dava açıldığının belirtilmesi ve anlaşılması karşısında; Selendi Asliye Ceza Mahkemesinin 2003/21 Esas sayılı dava dosyası ile bu dosya birleştirilerek delillerin birlikte takdiri ve değerlendirilmesi ile olayda TCY.nın 80. maddesinin uygulanması gerekip gerekmeyeceğinin tartışılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- Kabule göre de;

a- Olayın tek görgü tanığı olan Osman Kılıç duruşmada dinlenmeden hüküm kurulması suretiyle 1412 sayılı CMUK.nun 243. (5271 sayılı CMK.nun 210.) maddesine aykırı davranılması.

b- Anlatımı hükme dayanak yapılan Halil Çığılcı`ya yemin ettirilmemesi suretiyle 1412 sayılı CMUK.nun 56. (5271 sayılı CMK.nun 54.) maddesine aykırı davranılması,

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, sanık Hüseyin Ali Göl`ün temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle istem gibi BOZULMASINA, 30.11.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube