Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

Şikâyeti avukat hakkında … Sulh Ceza Mahkemesi’nin 10.11.2010 tarihli müzekkeresi ile “Mahkememizin 03.11.2010 tarihli celsesinde tanık olarak ifadesi alınan Baronuza kayıtlı Av. M B`nun soruşturma sırasında alınan 05.10.2009 tarihli ifadesi ile yargılama sırasında alınan 03.11.2010 tarihli ifadeleri arasında çelişki bulunduğu anlaşıldığından ve tanığın yargılama sırasında alınan ifadesinin geçerli olduğunu, soruşturma sırasında alman ifadesini sanıkla husumetine dayalı olarak kasıtlı olarak o şekilde beyan ettiği yönündeki savunması dikkate alındığında yalan tanıklık veya soruşturmayı yanlış yönlendirme eylemleri nedeniyle gerekli soruşturmanın yapılmasının istenmesi” üzerine re’sen başlatılan disiplin kovuşturması sonucu eylem sabit görülerek disiplin cezası tayin edilmiştir.

Şikâyetli avukat soruşturma ve kovuşturma aşamalarında savunma vermemiş, Kurulumuza yaptığı itirazda eylemi kabul ettiğini, sicilinde disiplin cezası olmadığını, takdir olunan kınama cezasının ağır olduğunu, kınama cezasının uyarma cezasına çevrilmesi gerektiğini bildirmiştir.

 İncelenen dosya kapsamından eylemle ilgili olarak … Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2010/449 Esasında “yalan tanıklık” iddiası ile açılan kamu davasında Mahkeme’nin 09.10.2012 gün ve 2012/1103 Karar sayılı kararı ile TCK 61/9, 62 maddeler gereği neticeten 3 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, CMK 231/5 ve 6. maddeler uyarınca “hükmün açıklanmasının ertelenmesine,” karar verildiği ve kararın 31.10.2012 tarihinde itiraz edilmeksizin kesinleştiği görülmektedir.

Avukatlık Yasasının 34. maddesi “ Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler ” 

Avukatlık Yasası’nın 134. maddesi   “Avukatlık onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarına uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, mesleki çalışmada görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında bu kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır.”

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 3. maddesi “Avukat mesleki çalışmasını ve kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür”

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 4. maddesi “Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır.” hükümlerini amirdir.

Şikâyetli avukatın kabulü ve kesinleşen Mahkeme kararı ile yalan tanıklık yaptığı anlaşılmaktadır.

Avukatlar özen ve doğruluk kurallarına göre hareket etmek, kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde sadakatle davranmak mesleğin itibarını sarsacak her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır.

Bu nedene eylemin disiplin suçu olduğuna ilişkin Baro Disiplin Kurulu’nca yapılan hukuksal değerlendirme ve takdir olunan disiplin cezasında hukuka aykırılık görülmemiş ve itirazın reddi ile kararın onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak Şikâyetli Avukat MB’nun itirazının reddine, … Barosu Disiplin Kurulu’nun “Kınama Cezası Verilmesine” ilişkin 18.01.2013 gün ve 2011/19 Esas, 2013/3 Karar sayılı kararının ONANMASINA, katılanların oy birliği ile karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube