Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
MALA ZARAR VERME SUÇU HAKKINDA YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ KARARI

T.C YARGITAY
15.Ceza Dairesi
Esas: 2012 / 3140
Karar: 2012 / 36876
Karar Tarihi: 14.05.2012

MALA ZARAR VERME SUÇU - KATILANNIN HÜKÜM VERİLMEDEN ÖNCE ÖLDÜĞÜ - MİRASÇILARININ KATILANIN HAKLARINI TAKİP ETMEK ÜZERE DAVAYA KATILIP KATILMAYACAKLARININ SORULMASI - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Somut olayda, katılan Z. S.`nin, hüküm verilmeden önce 05.09.2009 tarihinde öldüğü anlaşılmakla, katılma hükümsüz kalacağından, mirasçılarının katılanın haklarını takip etmek üzere davaya katılıp katılmayacaklarının sorulması gerekmesi bozmayı gerektirir.(5237 S. K. m. 151) (5271 S. K. m. 243, 260)

Dava ve Karar: Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Katılan sıfatını alabilecek şekilde suçtan zarar görmüş bulunan katılanın, 5271 sayılı CMK.nun 260. maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca hükmü temyize hakkı bulunduğu belirlenerek yapılan incelemede;

Katılan Z. S.`nin, hüküm verilmeden önce 05.09.2009 tarihinde öldüğü anlaşılmakla, katılma hükümsüz kalacağından, 5271 sayılı CMK`nun 243 üncü maddesi uyarınca mirasçılarının katılanın haklarını takip etmek üzere davaya katılıp katılmayacaklarının sorulması gerekmesi,

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, katılan Z. S. mirasçısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1 inci maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK. un 321 inci maddesi uyarınca BOZULMASINA, 14.05.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube