Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

YARALAMA SUÇU HAKKINDA YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ KARARI

T.C YARGITAY 
3.Ceza Dairesi 
Esas: 2010 / 15688 
Karar: 2012 / 29357 
Karar Tarihi: 12.09.2012

YARALAMA SUÇU - KÜÇÜK OLAN MAĞDURUN BABASININ ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİĞİ - MAĞDUR İLE VEKİLİNİN İRADESİ ÇELİŞTİĞİNDE VEKİLİN İRADESİNİN GEÇERLİ OLACAĞI - KÜÇÜĞÜ TEMSİL EDEN VEKİLİN BEYANI BULUNMADIĞI HALDE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU 
 
ÖZET: Olayda, küçük olan mağdurun babasının şikayetten vazgeçtiği, mağdur ile vekilinin iradesi çeliştiğinde vekilin iradesinin geçerli olacağı, küçüğü temsil eden vekilin bu konuda beyanı bulunmadığı halde karar verilmesi isabetsizdir.(5271 S. K. m. 239, 266)
 
Dava: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak, gereği görüşülüp düşünüldü:
 
Karar: Küçük olan mağdurun babasının şikayetten vazgeçtiği, kıyas yoluyla 5271 sayılı CMK`nın 266/3 maddesi uyarınca mağdur ile vekilinin iradesi çeliştiğinde vekilin iradesinin geçerli olacağı, CMK`nın 239/2 maddesi uyarınca görevlendirilen ve küçüğü temsil eden vekilin bu konuda beyanı bulunmadığı halde yazılı şekilde karar verilmesi,
 
Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, mağdur vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün 5320 sayılı Yasa`nın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK`nın 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 12.09.2012 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube