Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C YARGITAY 11. Ceza Dairesi Esas: 2014 / 1790 Karar: 2014 / 1192 Karar Tarihi: 21.01.2014

http://www.sinerjimevzuat.com.tr/images/yuksekMahkemeLogo/yargitayLogo.png

T.C YARGITAY 
11.Ceza Dairesi 
Esas: 2014 / 1790 
Karar: 2014 / 1192 
Karar Tarihi: 21.01.2014

RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDEN YALAN BEYANDA BULUNMA SUÇU - MAHALLE MUHTARI DİNLENİP KOLLUK VASITASIYLA SANIĞIN ADRESTE HANGİ TARİHLER ARASINDA OTURDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI - EKSİK İNCELEME SONUCU BERAAT KARARI VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

 

           
 
 
   
   
   
 
                 

ÖZET: Gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi için mahalle muhtarı olan H.`ın dinlenip kolluk vasıtasıyla da sanığın adresinde hangi tarihler arasında oturduğunun etraflıca araştırılmak suretiyle hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik inceleme sonucu beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır.


Dava:Dosya incelenerek gereği düşünüldü: 

Karar: Dairemiz tarafından yapılan tevdi kararı sonunda katılan vekilinin temyiz dilekçesinin 08.02.2010 tarihli olup, temyizin süresinde yapıldığı kabul edilerek yapılan incelemede; 

Manisa 3. 
İcra Müdürlüğünün 2007/3 Esas sayılı dosyası ile yürütülmekte olan icra takibinde borcunu yasal süresinde ödemeyen borçluya karşı 13.02.2007 tarihinde haciz işlemi yapılarak eşyaların borçlunun babası M.`e yediemin olarak bırakıldığı, 09.03.2007 tarihinde muhafaza amaçlı olarak tekrar borçlu adresine gidildiğinde borcunu ödeyeceğini beyan ederek sanığı kefil olarak gösterdiği, sanığın ise icra müdürüne adresini <D... Caddesi No: ...> şeklinde beyan ettiği, ancak gönderilen icra emrinin adreste borçluyu tanıyan olmadığından geri gönderildiğinin iddia olunması karşısında; gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi için mahalle muhtarı olan H.`ın dinlenip kolluk vasıtasıyla da sanığın <D... Caddesi No: ...> adresinde hangi tarihler arasında oturduğunun etraflıca araştırılmak suretiyle hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme sonucu beraat kararı verilmesi, 

Sonuç: Yasaya aykırı; katılan vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK`nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 21.01.2014 gününde oybirliği ile karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube