Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C YARGITAY 11. Ceza Dairesi Esas: 2012 / 16508 Karar: 2013 / 18940 Karar Tarihi: 11.12.2013

http://www.sinerjimevzuat.com.tr/images/yuksekMahkemeLogo/yargitayLogo.png

T.C YARGITAY 
11.Ceza Dairesi 
Esas: 2012 / 16508 
Karar: 2013 / 18940 
Karar Tarihi: 11.12.2013

BAŞKASINA AİT KİMLİK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI SUÇU - SANIĞIN BORCU SEBEBİYLE HAKKINDA YÜRÜTÜLEN İCRA TAKİBİ - İCRA KEFİLİ OLARAK TUTANAK İMZALAMAKTAN İBARET EYLEMİN YALAN BEYANDA BULUNMAK SUÇUNU OLUŞTURDUĞU - HÜKMÜN BOZULMASI

 

           
 
 
   
   
   
 
                   

ÖZET: Katılan D... San. Tic. Ltd. Şti vekili tarafından sanığın borcu sebebiyle hakkında yürütülen icra takibi nedeniyle .. İcra Müdürlüğü`nün talimat dosyasında .. günü sanığa ait B... isimli işyerinde haciz işlemi nedeniyle icra müdürlüğü görevlileri tarafından resmi belge düzenlenmesi sırasında sanığın kendisini gerçek kişi olan Y. olarak tanıtıp bu isim ve kimlik bilgileriyle icra kefili olarak tutanağı imzalamaktan ibaret eyleminin suçunu oluşturduğu gözetilmeden suç vasfında yanılgı sonucu uygulama yeri olmayan kanun maddesi delaletiyle aynı Yasanın maddesi kapsamında düzenlenen iftira suçundan hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.


Dava: Dosya incelenerek gereği düşünüldü: 

Karar:TCK.nun 268. maddesinde tanımlanan başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması suçunun oluşması için; failin işlediği suç nedeniyle kendisi hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını engellemek amacıyla, başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması gerektiği cihetle, katılan D... San. Tic. Ltd. Şti vekili tarafından sanığın borcu sebebiyle hakkında yürütülen 
icra takibi nedeniyle 1. İcra Müdürlüğü`nün 2007/922 talimat sayılı dosyasında 26.02.2008 günü sanığa ait B... isimli işyerinde haciz işlemi nedeniyle icra müdürlüğü görevlileri tarafından resmi belge düzenlenmesi sırasında sanığın kendisini gerçek kişi olan Y. olarak tanıtıp bu isim ve kimlik bilgileriyle icra kefili olarak tutanağı imzalamaktan ibaret eyleminin 5237 sayılı TCK.nun 206. maddesinde düzenlenen <yalan beyanda bulunmak> suçunu oluşturduğu gözetilmeden suç vasfında yanılgı sonucu uygulama yeri olmayan TCK.nun 268/1. maddesi delaletiyle aynı Yasanın 267. maddesi kapsamında düzenlenen iftira suçundan yazılı şekilde hüküm kurulması, 

Sonuç: Yasaya aykırı, sanık ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 11.12.2013 gününde oybirliği ile karar verildi
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube