Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

HIRSIZLIK SUÇU HAKKINDA YARGITAY 6. CEZA DAİRESİ KARARI

T.C YARGITAY

6.Ceza Dairesi

Esas: 2013 / 2783

Karar: 2013 / 13843

Karar Tarihi: 11.06.2013

 

 ÖZET: Sanıklar. arasında menfaat çatışması bulunduğu halde, 5271 sayılı Yasanın 152 nci maddesine aykırı şekilde, her ikisine de aynı savunman atanmak suretiyle hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.(5271 S. K. m. 152, 170, 225)

Dava ve Karar: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 22.01.2003 ve 18.03.2009 tarihli tebliğnameleriyle Dairemize gönderilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

1-) Dosya kapsamındaki 30.04.2002, 01.08.2001 ve 04.01.2006 tarihli iddianamelerin içeriğine göre; sanık M. N. A. hakkında, 27.05.2001 tarihli eylemle ilgili olarak, 5271 sayılı CMK`nın 170. maddesine uygun olarak açılmış bir dava bulunmadığının anlaşılması karşısında; hükmün konusunun iddianamede gösterilen eylemle sınırlı olduğu gözetilmeden dava konusu dışına çıkılarak sanık hakkında yazılı şekilde beraat kararı verilmesi suretiyle, 5271 sayılı CMK`nın 225/1 inci maddesine aykırı davranılması,

2-) Sanıklar F. A. ve M. N. A. arasında menfaat çatışması bulunduğu halde, 5271 sayılı Yasanın 152 nci maddesine aykırı şekilde, her ikisine de aynı savunman atanmak suretiyle yazılı şekilde hüküm kurulması,

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, katılan Kurum vekiliyle sanık F. A. ve savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenlerle kısmen isteme uygun olarak BOZULMASINA, 11.06.2013 tarihinde oybirliği ile karar verild
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube