Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

Şikâyetli avukat hakkında, müvekkili ile boşanma davası devam etmekte olan şikâyetçinin evine gece saat 03,00 sıralarında kapıyı çilingire açtırarak girmesinin Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 6. maddesinde ifade edilen “Avukat iddia ve savunmanın hukuki yönü ile ilgilidir. Taraflar arasında anlaşmazlığın doğurduğu düşmanlıkların dışında kalmalıdır” ilkesine aykırılık oluşturduğu gerekçesi ile başlatılan disiplin kovuşturmasında eylem sabit görülmeyerek disiplin cezası verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Şikâyetli avukat savunmasında, taraflar arasında boşanma davasının derdest olduğunu, ayrılık kararı bulunmadığını, tarafların birbirine sadakat yükümlülüğünün sürdüğünü, müvekkilinin aile konutuna girme hakkının bulunduğunu, kapının çalınmasına rağmen açılmaması üzerine çilingir vasıtasıyla açıldığını, içerde şikâyetçinin bir erkek ve bir kadın arkadaşı ile birlikte olduğunu, kendisinin taraflar arasında sükûneti sağladığını belirtmiştir.

Dosyanın incelenmesinde, olay gecesi saat 02,00 sıralarında şikâyetli avukat ve müvekkilinin … Polis Merkezine başvurarak şikâyetçinin ortak ikametgâhlarına kendilerini almadığını beyan ederek yardım istediklerini, görevli polis memurlarının Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şikâyetli avukat ve müvekkili ile birlikte adrese giderek kapıyı çaldıkları, açılmaması üzerine yeniden Cumhuriyet Savcısından talimat istedikleri, işlem yapılmaması talimatı üzerine tutanak tutarak olay yerinden ayrıldıkları, şikâyetli avukat ve müvekkilinin polis marifeti ile kapıyı açtıramayınca bir çilingir çağırarak kapıyı açtırdıkları, içeriye girerek şikâyetçi ve evde bulunan bir kadın bir erkek arkadaşının fotoğraflarını çektikleri anlaşılmıştır.

Baro Disiplin Kurulu şikâyetli avukatın müvekkilinin eve girmesinin konut dokunulmazlığını ihlal suçu oluşturmadığını, suç oluşturmayan eyleme iştirakin de suç oluşturmayacağı gerekçesi ile disiplin cezası verilmesine yer olmadığına karar vermiştir. Karara şikâyetçi vekili tarafından itiraz edilmiştir. İtiraz dilekçesinde özetle aralarında boşanma davası olan tarafların ayrı yaşama hakkı olduğu, şikâyetli avukatın müvekkilinin üç ay süreyle evden uzaklaştırma kararından bu karara itiraz dilekçesi yazdığına göre haberdar olduğunu, uzaklaştırma süresinin dolmasından iki saat sonra bu eyleme iştirakinin disiplin suçu oluşturduğunu belirtmiştir.

Disiplin kovuşturması Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 6. maddesinde yer verilen; Avukat iddia ve savunmanın hukuki yönü ile ilgilidir. Taraflar arasında anlaşmazlığın doğurduğu düşmanlıkların dışında kalmalıdır ilkesine aykırılık gerekçesi ile başlatılmıştır. Şikâyetli avukatın eylemi bu ilke uyarınca değerlendirildiğinde gece saat 02,00 den sonra polis aracılığı ile girilemeyen ve Cumhuriyet Savcısı tarafından işlem yapılmaması doğrultusunda verilen talimat uyarınca düzenlenen tutanağı imzalayan bir avukatın yarım saat sonra aynı yere çilingir vasıtası ile girilmesine iştirak etmesinin ihtilafın dışında kalmak ilkesinin açık bir ihlali olduğu tartışmasızdır.

Avukatların müvekkilleriyle kendilerini özdeşleştirmeleri, Avukatlık Yasasının 2. maddesinde yer alan avukatlığın amacıyla da bağdaşmadığından, Baro Disiplin Kurulunun “Disiplin cezası verilmesine yer olmadığına” ilişkin kararının kaldırılarak, şikâyetli avukatın uyarma cezası ile cezalandırılmasına karar vermek gerekmiştir.

Sonuç   olarak;   şikâyetçi vekilinin itirazının kabulü ile … Barosu Disiplin Kurulunun “Disiplin Cezası Verilmesine Yer Olmadığına”  ilişkin kararının KALDIRILMASINA, araştırılacak başkaca bir husus bulunmadığından, Şikâyetli Avukat OG’ün UYARMA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,   oybirliğiyle karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube