Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

NİTELİKLİ HIRSIZLIK SUÇU HAKKINDA YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ KARARI

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2013/17033

K. 2014/5244

T. 26.2.2014

• NİTELİKLİ HIRSIZLIK ( Suç Tarihinde Henüz 18 Yaşını Tamamlamamış Olan Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Yaş Küçüklüğü Nedeniyle Uygulama Yapılması Gereği )

• YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ ( Suç Tarihinde Henüz 18 Yaşını Tamamlamamış Olan Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Yaş Küçüklüğü Nedeniyle Uygulama Yapılması Gereği - Nitelikli Hırsızlık )

• ETKİN PİŞMANLIK ( Nitelikli Hırsızlık - Zararın Kovuşturma Aşamasında Karşılandığı/Öncelikle Katılana Soruşturma Aşamasında Gerçekleşen Kısmi İade Nedeniyle Katılandan Kısmi İadeye Rızasının Bulunup Bulunmadığının Sorulacağı )

• ZARARIN KOVUŞTURMA AŞAMASINDA KARŞILANMASI ( Nitelikli Hırsızlık - Zararın Kovuşturma Aşamasında Karşılandığı/Öncelikle Katılana Soruşturma Aşamasında Gerçekleşen Kısmi İade Nedeniyle Katılandan Kısmi İadeye Rızasının Bulunup Bulunmadığının Sorulacağı )

5237/m.31, 142

ÖZET : Nitelikli hırsızlık suçunda; suç tarihinde henüz 18 yaşını tamamlamamış olan suça sürüklenen çocuk hakkında yaş küçüklüğü nedeniyle uygulama yapılması gerekir.

Suça konu telefonun soruşturma aşamasında katılana iade edildiği, kontür yükleme nedeniyle oluşan zararın ise kovuşturma aşamasında karşılandığının anlaşılması karşısında; öncelikle soruşturma aşamasında gerçekleşen kısmi iade nedeniyle katılandan kısmi iadeye rızasının bulunup bulunmadığı sorulmalıdır. Sonucuna göre etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanacağı gözetilmelidir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Kayden 22.04.1991 doğumlu olup, suçun işlendiği 22.04.2009 tarihinde henüz 18 yaşını tamamlamamış olan suça sürüklenen çocuk hakkında 5237 sayılı TCY.nın 31.maddesinin 3.fıkrasının uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

2- Suça konu telefonun soruşturma aşamasında katılana iade edildiği, kontür yükleme nedeniyle oluşan zararın ise kovuşturma aşamasında karşılandığının anlaşılması karşısında; öncelikle soruşturma aşamasında gerçekleşen kısmi iade nedeniyle katılandan kısmi iadeye rızasının bulunup bulunmadığı sorulup, sonucuna göre 5237 sayılı TCY.nın 168. maddesinin 1.fıkrasının uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 26.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube