Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU HAKKINDA YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ KARARI

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2012/11302

K. 2013/11423

T. 27.11.2013

• GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Banka Çalışanının Mahkeme Müzekkerelerine Cevap Vermediği İddiası/Söz Konusu Müzekkere de Uyarı Şerhi de Bulunduğu - Posta Zimmet Listesi ve Diğer Belgelerin Getirtileceği/Suçun Unsurlarının Tartışılması Gerektiği )

• BANKA ÇALIŞANININ MAHKEME MÜZEKKERESİNE CEVAP VERMEMESİ ( Söz Konusu Müzekkere de Uyarı Şerhi de Bulunduğu - Posta Zimmet Listesi ve Diğer Belgelerin Getirtileceği/Suçun Unsurlarının Tartışılacağı )

• İHMAL SURETİ İLE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Banka Çalışanının Mahkeme Müzekkerelerine Cevap Vermediği İddiası/Söz Konusu Müzekkere de Uyarı Şerhi de Bulunduğu - Suçun Unsurlarının Tartışılması Gerektiği )

• MAHKEME MÜZEKKERESİNE CEVAP YAZMAMAK ( Banka Çalışanının Mahkeme Müzekkerelerine Cevap Vermediği İddiası/Söz Konusu Müzekkere de Uyarı Şerhi de Bulunduğu - İhmal Suretiyle Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Unsurlarının Tartışılacağı )

5237/m.257

5271/m.332

ÖZET : Görevi kötüye kullanma suçunda, bankada çalışan ve mahkemeler tarafından yazılan yazılara cevap vermekle görevli olduğu anlaşılan sanık tarafından, Ceza Mahkemesi de karşılıksız çek keşide etme suçundan yapılan yargılama sırasında karşılıksız kalan çeke ilişkin kısmi ödeme yapılıp yapılmadığına dair müzekkerelere cevap verilmediği anlaşılmıştır. Müzekkere içeriğinde görevi kötüye kullanmaya ilişkin şerh de bulunduğu gözetilerek müzekkerenin sanığın çalıştığı birime hangi tarihte ulaştığını gösterir posta zimmet listesi ve diğer belgelerin getirtilmesinden ve cevap vermeme eylemi sonucu ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçunda öngörülen kişi mağduriyeti veya kişilere haksız kazanç sağlama unsurlarından birinin bulunup bulunmadığının tartışılmasından sonra hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : Garanti Bankası Kuşadası Şubesinde iş akış yönetmeni olarak çalışan ve mahkemeler tarafından yazılan yazılara cevap vermekle görevli olduğu anlaşılan sanık tarafından, Silifke 1. Asliye Ceza Mahkemesi de karşılıksız çek keşide etme suçundan yapılan yargılama sırasında karşılıksız kalan çeke ilişkin kısmi ödeme yapılıp yapılmadığına dair 02/05/2010-09/06/2010-14/07/2010 ve 22/09/2010 tarihli müzekkerelere cevap verilmediği anlaşılan somut olayda; sadece 22.09.2010 tarihli müzekkere içeriğinde CMK`nın 332/2. maddesinde belirtilen hususları içeren şerh bulunduğu da gözetilerek, söz konusu müzekkerenin sanığın çalıştığı birime hangi tarihte ulaştığını gösterir posta zimmet listesi ve diğer belgelerin getirtilmesinden ve cevap vermeme eylemi sonucu TCK`nın 257/2. maddesinde öngörülen kamu zararı, kişi mağduriyeti veya kişilere haksız kazanç sağlama unsurlarından birinin bulunup bulunmadığının tartışılmasından sonra hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde beraetine hükmolunması,

Kabule göre de;

Avukatlık Asgari Ücret tarifesine göre belirlenen vekalet ücretinin beraet eden sanık yerine vekiline ödenmesine karar verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, O yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK`nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 27.11.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube