Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2010/20504

K. 2013/17546

T. 16.9.2013

• HAKSIZ YERE ELDE BULUNDURULAN ANAHTAR İLE HIRSIZLIK ( Sanıkların Önce Para ve Telefonu Aldıkları Sonra Evden Aldıkları Anahtarla Arabayı Çalmaya Kalkıştıkları - Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık Hükümlerinin de Uygulandığı/En Ağır Cezayı Gerektiren Eylem Hangisi İse Bu Eylem Uyarınca Uygulama Yapılacağı )

• MUHAFAZA ALTINA ALINMIŞ EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK ( Sanıkların Önce Para ve Telefonu Aldıkları Sonra Evden Aldıkları Anahtarla Arabayı Çalmaya Kalkıştıkları - Haksız Yere Elde Bulundurulan Anahtar İle Hırsızlık Hükümlerinin Uygulandığı/En Ağır Cezayı Gerektiren Eylem Hangisi İse Bu Eylem Uyarınca Uygulama Yapılacağı )

• TEŞEBBÜS ( Sanıkların Mağdurun Evinden Önce Para ve Telefon Aldıkları/Sonra Aldıkları Anahtar İle Arabayı Çalıştırdıkları Sırada Farkedildikleri - Kolluk Tarafından Yakalandıklarında Para ve Telefonun İade Edilmediği/Hırsızlık Suçunun Tamamlandığı )

• NİTELİKLİ HIRSIZLIK ( Sanıkların Önce Para ve Telefonu Aldıkları Sonra Evden Aldıkları Anahtarla Arabayı Çalmaya Kalkıştıkları - En Ağır Cezayı Gerektiren Eylem Hangisi İse Bu Eylem Uyarınca Uygulama Yapılacağı )

• TEKERRÜR ( Tekerrür Nedeniyle Koşullu Salıverme Süresine Eklenecek Miktarın Tekerrüre Esas Alınan Cezanın En Ağırından Fazla Olamayacağı - Tekerrüre Esas Alınan İlamların Hüküm Fıkrasında Açıkça Gösterileceği )

• KOŞULLU SALIVERİLME SÜRESİNE EKLENECEK MİKTAR ( Tekerrür Nedeniyle Koşullu Salıverme Süresine Eklenecek Miktarın Tekerrüre Esas Alınan Cezanın En Ağırından Fazla Olamayacağı )

5237/m. 3558142

5275/m.108

ÖZET : Sanıkların, mağdurun evine girerek önce para, cep telefonu ve kredi kartlarını çalıp daha sonra da evden aldıkları anahtar ile park halindeki arabayı çalmaya kalkıştıklarının anlaşılması karşısında; haksız yere elde bulundurulan anahtarla, teşebbüs maddeleri ile muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında uygulama yapıldığında; en ağır cezayı gerektiren eylem hangisi ise, bu eylem uyarınca uygulama yapılması gerekir.

Almış oldukları anahtarla aracı çalıştırıp götürmek istedikleri sırada mağdur tarafından fark edilmeleri üzerine yaya olarak kaçtıkları, ihbar üzerine olay yerine gelen kolluk görevlilerinin yaptıkları araştırma neticesinde sanıkları kaçmaya çalıştıkları esnada olay yerinin yakınında yakaladıkları, ancak çalınan para ve cep telefonunun ele geçirilemediğinin anlaşılması karşısında; hırsızlık suçunun tamamlandığı gözetilmelidir.

Tekerrür nedeniyle koşullu salıverme süresine eklenecek miktarın, tekerrüre esas alınan cezanın en ağırından fazla olamayacağının anlaşılması karşısında; sanıklar hakkında tekerrüre esas alınan ilamların hüküm fıkrasında açıkça gösterilmesi gerekir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimin takdirine göre; suçun sanıklar tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Sanıkların, mağdurun evine girerek önce 40 TL para, cep telefonu ve kredi kartlarını çalıp daha sonra da evden aldıkları anahtar ile park halindeki arabayı çalmaya kalkıştıklarının anlaşılması karşısında; 5237 sayılı TCY`nın 142/2-d, 35. maddeleri ile aynı Yasanın 142/1-b maddesine göre uygulama yapıldığında; en ağır cezayı gerektiren eylem hangisi ise, bu eylem uyarınca uygulama yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- Sanıkların, girdikleri mağdurun evinden 40 TL para, cep telefonu, içerisinde kimlik ve kredi kartları bulunan cüzdanı ile birlikte garajda park halinde bulunan aracına ait anahtarları alıp, almış oldukları anahtarla aracı çalıştırıp götürmek istedikleri sırada mağdur tarafından fark edilmeleri üzerine yaya olarak kaçtıkları, ihbar üzerine olay yerine gelen kolluk görevlilerinin yaptıkları araştırma neticesinde sanıkları kaçmaya çalıştıkları esnada olay yerinin yakınında yakaladıkları, ancak çalınan para ve cep telefonunun ele geçirilemediğinin anlaşılması karşısında; hırsızlık suçunun tamamlandığı gözetilmeden, yazılı şekilde kalkışma hükümlerinin uygulanması,

3- 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkındaki Yasanın 108/2. maddesi uyarınca tekerrür nedeniyle koşullu salıverme süresine eklenecek miktarın, tekerrüre esas alınan cezanın en ağırından fazla olamayacağının anlaşılması karşısında; sanıklar hakkında tekerrüre esas alınan ilamların hüküm fıkrasında açıkça gösterilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı biçimde hüküm kurulması,

4- Sanıkların, TCY`nın 53. maddesinin 2. fıkrası uyarınca hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar aynı maddenin 1. fıkrasında öngörülen hakları kullanmaktan yoksun kılınmalarına, aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca da kendi alt soyları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından, söz konusu yasaklamanın koşullu salıverilen sanıklar hakkında uygulanmamasına, karar verilmesi gerekirken, yazılı biçimde uygulama yapılması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanıklar Fatih ve Ersin savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle istem gibi BOZULMASINA, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi aracılığı ile 1412 sayılı CMUK`nın 326/ son maddesinin gözetilmesine, 16.09.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube