Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2004/7254

K. 2005/22493

T. 28.11.2005

• NESEP DEĞİŞTİRMEK SUÇU ( Nüfus Kaydında Sahtecilik - Başka Bir Kadının Doğurmuş Olduğu Çocuğu Kendi Karısından Doğmuş Gibi Gösterip Nüfus Kütüğüne Tescil Ettirme Eylemi )

• BAŞKA KADININ DOĞURDUĞU ÇOCUĞUN KAYDI ( Kendi Karısından Doğmuş Gibi Gösterip Nüfus Kütüğüne Tescil Ettirerek "Nesep Değiştirme" Eylemi - Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )

• ÇOCUĞUN BAŞKA ANNE ADINA TESCİLİ ( Başka Bir Kadının Doğurmuş Olduğu Çocuğu Kendi Karısından Doğmuş Gibi Gösterip Nüfus Kütüğüne Tescil Ettirme Eylemi Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu )

• DOĞUMUN NÜFUS KAYDINA TESCİLİ ( Başka Bir Kadının Doğurmuş Olduğu Çocuğu Kendi Karısından Doğmuş Gibi Gösterip Nüfus Kütüğüne Tescil Ettirme Eylemi Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )

• RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Başka Bir Kadının Doğurmuş Olduğu Çocuğu Kendi Karısından Doğmuş Gibi Gösterip Nüfus Kütüğüne Tescil Ettirme Eylemi )

5237/m.204/1

765/m.342/2

5235/m.11,12

ÖZET : Başka bir kadının doğurmuş olduğu çocuğu kendi karısından doğmuş gibi gösterip nüfus kütüğüne tescil ettirerek nesebi değiştirme eylemi, resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturur.

DAVA : Nesep değiştirmek suçundan sanık hakkında ( DERİNKUYU ) Asliye Ceza Mahkemesi`nce yapılan yargılama sonunda 17.4.2003 tarih ve 2003/8 Esas - 2003/35 Karar sayı ile mahkumiyet kararı verildiği, hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine; gönderilen dosya Yargıtay C. Başsavcılığının 10.9.2004 günlü tebliğnamesiyle Daireye verilmekle gereği düşünüldü:

KARAR : Sanığın işlediği iddia olunan "başka bir kadının doğurduğu çocuğu, kendi karısından doğmuş gibi gösterip nüfus kütüğüne tescil ettirerek nesebi değiştirme "eyleminin 765 sayılı TCK.nun 342/2. maddesine uyması nedeniyle yargılama görevi Ağır Ceza Mahkemesine ait iken, sonradan yürürlüğe giren 5237 sayılı yasanın 204/1. ve 5235 sayılı yasanın 11ve 12. maddeleriyle Asliye Ceza Mahkemesi bu suça bakmakla görevli kılındığından tebliğnamedeki bozma isteyen düşünceye iştirak edilmemiştir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 7. maddesinde "zaman bakımından uygulama", 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9. maddesinde ise, "lehe olan hükümlerin uygulanmasında usul" kurallarının düzenlenmesi, ayrıca 5252 sayılı Kanunun 12. maddesi ile 765 sayılı Türk Ceza Kanunun yürürlükten kaldırılması, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve bu Kanunların hükümden sonra 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunması karşısında;

5237 sayılı Kanunun 7. ve 5252 sayılı Kanunun 9. maddeleri uyarınca, sanığın hukuki durumunun 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanun hükümleri de nazara alınarak yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 28.11.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube