Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2006/2039

K. 2007/2637

T. 5.3.2007

• RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Evlenmesine Yasal Olanak Bulunmayan ve Kardeşinin Nüfus Cüzdanıyla Evlendirme Memurluğuna Başvuruda Bulunan Sanığın Eyleminde Suçun Oluştuğu )

• EVLENME SÖZLEŞMESİ ( Evlenmesine Yasal Olanak Bulunmayan ve Kardeşinin Nüfus Cüzdanıyla Evlendirme Memurluğuna Başvuruda Bulunan Sanığın Eyleminde Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Oluştuğu )

• SAHTE EVLİLİK SÖZLEŞMESİ YAPILMASI ( Evlenmesine Yasal Olanak Bulunmayan ve Kardeşinin Nüfus Cüzdanıyla Evlendirme Memurluğuna Başvuruda Bulunan Sanığın Eyleminde Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Oluştuğu )

• LEHE KANUN UYGULAMASI ( Resmi Belgede Sahtecilik - 5237 S. TCY`nın Aynı Suça Uyan Maddelerinde Öngörülen Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Türü ve Üst Sınırı Bakımından Anılan Yasanın Sanık Yararına Olduğu )

765/m.342/1

5237/m.7,204

ÖZET : 1- Suç tarihindeki nüfus kaydına göre 5.5.1987 doğumlu olması nedeniyle 31.5.2000 tarihinde evlenmesine yasal olanak bulunmayan ve kardeşi Sekine İpek`in nüfus cüzdanıyla Reyhanlı Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvuruda bulunan sanık Sevim İpek`in, 31.5.2000 günü Sekine İpek`in kimlik bilgileriyle diğer sanık Mehmet Demiryeğe ile evlenme sözleşmesini yaparak, bu evlenmenin Sekine İpek ve Mehmet Demiryeğe`nin nüfus kütüğüne tescilini sağlaması eyleminin, zincirleme olarak 765 sayılı TCY`nın 342/1 ve 80. maddelerine uyan resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturduğunun gözetilmemesi,

2- Sanığın eylemine uyan 765 sayılı TCY`nın 342/1, 80 ve 59/2. maddelerine göre, hükümden sonra 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCY`nın aynı suça uyan 204/1, 43/1 ve 62/1. maddelerinde öngörülen özgürlüğü bağlayıcı cezanın türü ve üst sınırı bakımından anılan Yasanın 7/2, 5252 sayılı Yasanın 9/3. maddeleri ışığında sanık yararına olması ve 5237 sayılı Yasa hükümleri uyarınca yeniden değerlendirme ve uygulama yapılmasında zorunluluk bulunması, bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Hırsızlık suçundan sanık Sevim İpek hakkında yapılan duruşma sonunda; mahkumiyetine ilişkin REYHANLI Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 04/06/2002 tarihli hükmün Yargıtay`ca incelenmesi sanık savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından onama isteyen 28/07/2003 tarihli tebliğname ve 23/12/2005 tarihli kenar yazı ile 06/02/2006 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Suç tarihindeki nüfus kaydına göre 5.5.1987 doğumlu olması nedeniyle 31.5.2000 tarihinde evlenmesine yasal olanak bulunmayan ve kardeşi Sekine İpek`in nüfus cüzdanıyla Reyhanlı Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvuruda bulunan sanık Sevim İpek`in, 31.5.2000 günü Sekine İpek`in kimlik bilgileriyle diğer sanık Mehmet Demiryeğe ile evlenme sözleşmesini yaparak, bu evlenmenin Sekine İpek ve Mehmet Demiryeğe`nin nüfus kütüğüne tescilini sağlaması eyleminin, zincirleme olarak 765 sayılı TCY`nın 342/1 ve 80. maddelerine uyan resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturduğunun gözetilmemesi,

2- Sanığın eylemine uyan 765 sayılı TCY`nın 342/1, 80 ve 59/2. maddelerine göre, hükümden sonra 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCY`nın aynı suça uyan 204/1, 43/1 ve 62/1. maddelerinde öngörülen özgürlüğü bağlayıcı cezanın türü ve üst sınırı bakımından anılan Yasanın 7/2, 5252 sayılı Yasanın 9/3. maddeleri ışığında sanık yararına olması ve 5237 sayılı Yasa hükümleri uyarınca yeniden değerlendirme ve uygulama yapılmasında zorunluluk bulunması,

3- Kabule göre de;

a- 647 sayılı Yasanın 4. maddesinin uygulanması sırasında, 456.300.000 lira yerine, 463.300.000 lira ağır para cezasına hükmolunarak fazla ceza belirlenmesi,

b- Hükümden sonra yürürlüğe giren 5083 sayılı Yasaya 5335 sayılı Yasa ile eklenen 2/3. maddesi uyarınca, para cezalarının hesaplanmasında bir Yeni Türk Lirasının altında kalan tutarların hesaba katılamayacağının ve 5252 sayılı Yasanın 5. maddesiyle de Yasalarda öngörülen "ağır para" cezalarının, adli para cezasına dönüştürüldüğünün gözetilmesi zorunluluğu,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık Sevim İpek savunmanının temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 Sayılı CMUK.nun 326 /son maddesi uyarınca hükmolunan cezanın tür ve miktarı bakımından kazanılmış hakkın korunmasına, 05.03.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube