Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2013/11859 K. 2013/24225 T. 3.10.2013 * ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN OTOPARKINDA HIRSIZLIK (Davacının Davalıya Ait Alışveriş Merkezinde Gerçekleşen Hırsızlık Sebebiyle Tazminat Talebi/Davalının Davacının Gerçek Zararından Sorumlu Olacağı - Olay Tarihinde Araçta Bulunan Eşyaların Miktarı ve O Tarihteki Değeri Belirleneceği) * MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (Davacının Davalıya Ait Alışveriş Merkezinin Otoparkına Park Ettiği Aracının Bagaj Camı Kırılarak Araç İçerisinde Bulunan Eşyaların Çalındığı ve Davalının Kusurlu Olduğu İddiası - Olay Tarihinde Araçta Bulunan Eşyaların Miktarı ve O Tarihteki Değeri Belirleneceği) * OTOPARKTA ARACIN BAGAJ CAMI KIRILARAK EŞYALARIN ÇALINMASI (Davalıya Ait Alışveriş Merkezinde Gerçekleşen Hırsızlık Sebebiyle Tazminat Talebi/Davalının Davacının Gerçek Zararından Sorumlu Olacağı - Davacının Aracından Çalındığını İddia Ettiği Malzemelerinin Miktarını İspat Etmesi Gerektiği) * ARAÇTAN ÇALINAN MALZEME (Davacının Çalındığını İddia Ettiği Malzemelerinin Miktarını İspat Etmesi Gerektiği - Davalıya Ait Alışveriş Merkezinin Otoparkına Park Ettiği Aracından Bagaj Camı Kırılarak Çalındığı İddiasıyla Tazminat Talebi/Davalının Gerçek Zarardan Sorumlu Olacağı) 4077/m. 1, 4/A ÖZET : Davacı, davalıya ait alışveriş merkezinin otoparkına aracını park ettiğini bagaj camı kırılarak araç içerisinde bulunan eşyaların çalındığını, davalının kusurlu olduğunu ileri sürerek maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Davalı davacının gerçek zararından sorumludur. Davacı aracından çalındığını iddia ettiği malzemelerinin miktarını ispat etmelidir. Mahkemece, olay tarihinde araçta bulunan eşyaların miktarı ve o tarihteki değeri belirlenerek sonuca uygun karar verilmesi gerekir. DAVA : Taraflar arasındaki tüketiciyi koruma kanunundan kaynaklanan davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Davacı, davalıya ait alışveriş merkezinin otoparkına aracını park ettiğini bagaj camı kırılarak araç içerisinde bulunan eşyaların çalındığını, davalının kusurlu olduğunu ileri sürerek zararı olan 15.378,00 TL maddi ve 7500 TL manevi tazminatın faizi ile ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Davalı davanın reddine dilemiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm davalı ve müdahil tarafından temyiz edilmiştir. 1-Asli müdahil S... Güvenlik A.Ş hakkında hüküm kurulmadığından temyiz dilekçesinin reddi gerekir. 2-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki benden kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir. 3-Davalı aracında çalınan eşyaların bilgisayar, 2900 adet tanıtım ilanı, 800 adet el broşürü, 4000 adet kataloğ olduğunu belirtip fatura değerleri üzerinden talepte bulunmuştur. Talep edilen miktara kusur indirimi yapılarak hüküm kurulmuştur. Davalı davacının gerçek zararından sorumludur. Davacı aracından çalındığını iddia ettiği malzemelerinin miktarını ispat etmelidir. Mahkemece, olay tarihinde araçta bulunan eşyaların miktarı ve o tarihteki değeri belirlenerek sonuca uygun karar verilmesi gerekirken eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir. SONUÇ : Yukarıda birinci bent gereğince temyiz dilekçesinin reddine, ikinci bent uyarınca sair temyiz itirazlarının reddine, üçüncü bentte açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 03.10.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi. BAYTOK HUKUK BÜROSU
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube