Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Aykırılık Suçu Hakkıında Yargıtay 10. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

10. CEZA DAİRESİ

E. 2011/21838

K. 2013/919

T. 28.1.2013

• UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN`A AYKIRILIK ( Sanığın Sicil Kaydındaki Mahkumiyetinin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçundan Dolayı Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbirine Dair Olduğu - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Engel Olmayacağı )

• UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK ( Sanığın Adli Sicil Kaydının Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbirine Dair Olduğu - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Engel Olmayacağı/2313 S.K.`ya Aykırılık )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Sanığın Adli Sicil Kaydının Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbirine Dair Olduğu - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Engel Olmayacağı/2313 S.K.`ya Aykırılık )

5237/m.191

ÖZET : Sanığın adli sicil kaydında belirtilen mahkûmiyetinin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan dolayı tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine dair olması; 5237 Sayılı T.C.K.nın 5560 Sayılı Kanunla değişik 191. maddesi uyarınca koşulları oluştuğu takdirde davanın düşmesine hükmolunacağı ve bu nedenle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesine mutlak olarak engel olmadığı gözetilmeden, sadece bu kayda dayanılarak, sanığın kişilik özellikleri ve davranışlarına bağlı başka yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Gereği düşünüldü:

KARAR : Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre,

Sanığın adli sicil kaydında belirtilen mahkûmiyetinin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan dolayı tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine dair olması; 5237 Sayılı T.C.K.nın 5560 Sayılı Kanunla değişik 191. maddesi uyarınca koşullan oluştuğu takdirde davanın düşmesine hükmolunacağı ve bu nedenle. C.M.K.nın 231/6-a maddesi kapsamında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesine mutlak olarak engel olmadığı gözetilmeden, sadece bu kayda dayanılarak, sanığın kişilik özellikleri ve davranışlarına bağlı başka yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı sanığın temyiz itirazları bu sebeple yerinde olduğundan hükmün BOZULMASINA, 28.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube