Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2011/16349

K. 2013/17742

T. 6.6.2013

• TEHDİT ( Mağdurların Sanığın Arabasının Yakılması Eyleminde Şüpheli Oldukları - Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Değerlendirileceği )

• MAĞDURLARIN SANIĞIN ARABASINI YAKTIĞINA DAİR İDDİA ( Tehdit Suçundan Sanığın Arabasının Yakılması Eyleminde Mağdurların Şüpheli Oldukları - Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Değerlendirilmesi Gerektiği )

• HAKSIZ TAHRİK ( Tehdit Suçundan Sanığın Arabasının Yakılması Eyleminde Mağdurların Şüpheli Oldukları - Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Değerlendirileceği )

5237/m.29106

ÖZET : Tehdit suçunda; mağdurların sanığın arabasının yakılması eyleminin şüphelileri olarak adliyeye getirildiklerinin anlaşılması karşısında, olayın çıkış sebebi üzerinde durularak, haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirilmemesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Mağdurların sanığın arabasının yakılması eyleminin şüphelileri olarak adliyeye getirildiklerinin anlaşılması karşısında, olayın çıkış sebebi üzerinde durularak, haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirilmemesi;

Nevşehir 1. Asliye Ceza Mahkemesinin, tekerrüre esas alınan hükmünün, kesin nitelikteki para cezasından ibaret olduğu gözetilmeden, 1412 Sayılı C.M.U.K.nın 305 /son maddesine aykırı olarak, sanığın mükerrirlere özgü infaz rejimine tabi tutulması,

SONUÇ : Kanuna aykırı ve sanığın temyiz nedenleriyle tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 06.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube