Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu Hakkında Yargıtay 5. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2012/14315

K. 2013/9078

T. 23.9.2013

• GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU ( Cezaevinde Hükümlü Olan Sanığın İnfaz Koruma Baş Memuru Olan Katılana Karşı Bu Suçun Nasıl Oluştuğu Hangi Görevin Yapılmasını Engellediği Açıklanmadan Mahkumiyet Hükmü Kurulamayacağı )

• CEZAEVİNDE HÜKÜMLÜ OLAN SANIĞIN İNFAZ KORUMA MEMURUNA SARF ETTİĞİ SÖZLER ( Sanığın Koğuşa Götürülmeye Çalışılırken Memura "Seninle Hesaplaşacağız .." Dediği - Eylemin Tehdit Suçunu Oluşturup Oluşturmadığı Tartışılmadığı )

• TEHDİT ( Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunun Nasıl Oluştuğu Sanığın Hangi Görevin Yapılmasını Engellediği Açıklanmadan ve Eylemin Tehdit Suçunu Oluşturup Oluşturmadığı Karar Yerinde Tartışılmadan Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçundan Mahkumiyet Hükmü Kurulamayacağı )

• İNFAZ KORUMA MEMURUNA KARŞI GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU ( Cezaevinde Hükümlü Olan Sanığın Doktora Hakaret Ettiği - Sonrasında Koğuşa Götürmeye Çalışılırken Bu Suçun Nasıl Oluştuğu Hangi Görevin Yapılmasını Engellediği Açıklanmadan Ceza Verilemeyeceği )

• HAKARET SUÇU ( Cezaevinde Hükümlü Olan Sanığın Görevli Doktora Psikopat Diyerek Hakaret Ettiği )

5237/m.106, 125, 265

ÖZET : Olay tarihinde cezaevinde hükümlü olarak kalmakta olan sanığın rahatsızlandığını görevli memura bildirmesi üzerine nöbetçi infaz koruma baş memuru olan katılanın acil servisi cezaevine çağırdığı, sanığın, doktorun hastaneye sevkini uygun görmemesine içerleyerek görevli doktora psikopat diyerek hakaret edip taşkınlık yapması sonrasında katılan ve görevli infaz koruma memurlarının zor kullanarak koğuşuna götürmeye çalışmaları esnasında katılana "seninle hesaplaşacağız ben ..` nin adamıyım" şeklinde sözler sarfettiği anlaşılan olayda, görevi yaptırmamak için direnme suçunun nasıl oluştuğu, sanığın hangi görevin yapılmasını engellediği açıklanmadan ve eylemin tehdit suçunu oluşturup oluşturmadığı karar yerinde tartışılmadan görevi yaptırmamak için direnme suçundan mahkumiyet hükmü kurulması hukuka aykırıdır.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : Hakaret suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün incelenmesinde;

Delillerle iddia ve savunma duruşma gözönünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş sübutu kabul olunan fiillerin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatı yapılmış bulunduğundan yerinde görülmeyen sanığın temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA,

Görevi yaptırmamak için direnme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde ise;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Olay tarihinde Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak kalmakta olan sanığın rahatsızlandığını görevli memura bildirmesi üzerine nöbetçi infaz koruma baş memuru olan katılan A.H.K.` nın 112 acil servisini cezaevine çağırdığı, acil serviste doktor olarak çalışan mağdur N.Y.C.` ün muayene ettikten sonra sağlık memuruna iğne yapılması talimatı vermesi üzerine iğne yapılmasına karşı çıkarak hastaneye sevkini isteyen sanığın, doktor N.Y.C.`ün hastaneye sevkini uygun görmemesine içerleyerek görevli doktora psikopat diyerek hakaret edip taşkınlık yapması sonrasında katılan ve görevli infaz koruma memurlarının zor kullanarak koğuşuna götürmeye çalışmaları esnasında katılana "seninle hesaplaşacağız ben A.Ç.` nin adamıyım" şeklinde sözler sarfettiği anlaşılan olayda, görevi yaptırmamak için direnme suçunun nasıl oluştuğu, sanığın hangi görevin yapılmasını engellediği açıklanmadan ve eylemin TCK`nın 106/1. maddesindeki tehdit suçunu oluşturup oluşturmadığı karar yerinde tartışılmadan yetersiz gerekçe ile mahkumiyet hükmü kurulması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK`nın 321 ve 326. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 23.09.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.   

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube