Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
• KAMU ARAÇLARININ VERDİKLERİ ZARARLARDAN DOLAYI İDARENİN SORUMLULUĞU ( Kamu Hukuku Kurallarına Göre Değil İşleten Sıfatıyla Özel Hukuk Kurallarına Göre Sorumlu Olacağından Askeri Aracın Verdiği Zararın Tazmini İsteği İle Açılan Davanın Bu Kuralları Uygulamakla Görevli Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği - Maddi Tazminat )

T.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/12238

K. 2013/12403

T. 17.9.2013

• MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Asker Olan Davacının Desteğinin İçinde Bulunduğu İl Jandarma Komutanlığına Ait Aracın Karayolunda Devrilmesi Sonucu Ölmesi Sebebiyle - Kamu Araçlarının Verdikleri Zararlardan Dolayı İdarenin İşleten Sıfatıyla Özel Hukuk Kurallarına Göre Sorumlu Olacağı )

• KAMU ARAÇLARININ VERDİKLERİ ZARARLARDAN DOLAYI İDARENİN SORUMLULUĞU ( Kamu Hukuku Kurallarına Göre Değil İşleten Sıfatıyla Özel Hukuk Kurallarına Göre Sorumlu Olacağından Askeri Aracın Verdiği Zararın Tazmini İsteği İle Açılan Davanın Bu Kuralları Uygulamakla Görevli Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği - Maddi Tazminat )

• YARGI YOLU ( Kamu Araçlarının Verdikleri Zararlardan Dolayı İdarenin İşleten Sıfatıyla Özel Hukuk Kurallarına Göre Sorumlu Olacağı - Askeri Aracın Verdiği Zararın Tazmini İsteği İle Açılan Maddi Tazminat İstemli Davanın Bu Kuralları Uygulamakla Görevli Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği )

2918/m.106,110

ÖZET : Dava, asker olan davacının desteğinin, içinde bulunduğu Van İl Jandarma Komutanlığına ait aracın karayolunda devrilmesi sonucu ölmesi sonucu maddi tazminat istemine ilişkindir. Kamu araçlarının verdikleri zararlardan dolayı idare, kamu hukuku kurallarına göre değil, işleten sıfatıyla özel hukuk kurallarına göre sorumlu olacağından, askeri aracın verdiği zararın tazmini isteği ile açılan davanın, bu kuralları uygulamakla görevli adli yargı yerinde görülmesi gereklidir. Mahkemece, yargı yolu bakımından görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmemiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı yargı yolu nedeni ile davanın usulden reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, Van İl Jandarma Komutanlığına ait aracın ile Gürpınar ilçesinden, Van ili istikametine seyri esnasında şarampole yuvarlanması sonucu ölümlü ve yaralamalı tek taraflı trafik kazasının meydana geldiğini, müvekkilinin desteği Mahmut`un hayatını kaybettiğini, İçişleri Bakanlığının oluşan kaza sebebiyle sorumlu olduğunu, müvekkilinin desteğinin kaza yapan araç içerisinde yolcu kısmında oturduğundan hiçbir kusurunun olmadığını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla küçük Feyzanur için 15.620,00-TL maddi tazminatın kaza tarihi olan 11.05.2007 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsilini talep etmiştir.

Davalı vekili, davanın Askeri Yargıda görülmesi gerektiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan delillere ve dosya kapsamına göre,davaya askeri yargı yerinde bakılacağı kanaatiyle davanın yargı yolu nedeni ile reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, asker olan davacının desteğinin, içinde bulunduğu Van İl Jandarma Komutanlığına ait aracın karayolunda devrilmesi sonucu ölmesi sonucu maddi tazminat istemine ilişkindir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu`nun 106. maddesi hükmü "Genel ve katma bütçeli kuruluşlara, il Özel İdareleri ve belediyelere ve kamu iktisadi teşebbüslerine ve kamu kuruluşlarına ait motorlu araçların sebep oldukları zararlardan dolayı bu kanunun işletenin hukuki sorumluluğuna ilişkin hükümleri uygulanır" ve llO.maddesi hükmü ( Değişik: 11.01.2011-6099/14 md. ) "İşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları olan araçların sebebiyet verdiği zararlara ilişkin olanları dâhil, bu Kanundan doğan sorumluluk davaları, adli yargıda görülür. Zarar görenin kamu görevlisi olması, bu fıkra hükmünün uygulanmasını önlemez. Hemzemin geçitte meydana gelen tren-trafik kazalarında da bu Kanun hükümleri uygulanır." şeklindedir.

Yukarıda açıklanan yasal düzenleme karşısında, kamu araçlarının verdikleri zararlardan dolayı idare, kamu hukuku kurallarına göre değil, "işleten" sıfatıyla özel hukuk kurallarına göre sorumlu tutulabilecektir. Bu durumda, askeri aracın verdiği zararın tazmini isteği ile açılan davanın, bu kuralları uygulamakla görevli adli yargı yerinde görülmesi gerekmektedir. Mahkemece, açıklanan yasal düzenlemeler gözetilmeksizin yargı yolu bakımından görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmemiş ve hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 17.09.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube