Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/8804

K. 2011/25079

T. 29.11.2011

• 89/2 HACİZ İHBARNAMESİ ( Üçüncü Kişi Müşteki Bankaya Gönderilen İ.İ.K`nun 89/1 Haciz İhbarnamesine Karşılık Yasal Süresi İçinde İcra Dosyasına Verilen Cevap İtiraz Niteliğinde Olduğu )

• ŞİKAYET ( İcra Müdürlüğünce Paranın İcra Dosyasına Gönderilmesinin İstenmesi Doğru Olmadığı - 89/2 Haciz İhbarnamesi Gönderilmeksizin de Paranın Ödenmesinin İstenmesine de Yasal İmkan Bulunmadığı Gözetilerek Şikayetin Kabulü Gerektiği )

• İTİRAZ ( Üçüncü Kişi Müşteki Bankaya Gönderilen İ.İ.K`nun 89/1 Haciz İhbarnamesine Karşılık Yasal Süresi İçinde İcra Dosyasına Verilen Cevap İtiraz Niteliğinde Olduğu )

• HACİZ İHBARNAMESİ ( İcra Müdürlüğünce Paranın İcra Dosyasına Gönderilmesinin İstenmesi Doğru Olmadığı Gibi 89/2 Haciz İhbarnamesi Gönderilmeksizin de Paranın Ödenmesinin İstenmesine de Yasal İmkan Bulunmadığı Gözetilerek Şikayetin Kabulü Gerektiği )

ÖZET : Üçüncü kişi müşteki bankaya gönderilen İ.İ.K.nun 89/1 haciz ihbarnamesine karşılık yasal süresi içinde icra dosyasına verilen cevap itiraz niteliğindedir. Bir başka anlatımla mevcut paranın kendilerine rehinli olduğunu açıklamakla bu aşamada 89/1 haciz ihbarnamesine karşılık ödenecek bir para olmadığına ilişkindir. Hal böyle olunca İcra Müdürlüğünce paranın icra dosyasına gönderilmesinin istenmesi doğru olmadığı gibi somut olayda 89/2 haciz ihbarnamesi gönderilmeksizin de paranın ödenmesinin istenmesine de yasal imkan bulunmadığı gözetilerek de şikayetin kabulüne karar verilmek gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki üçüncü kişi Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği düşünüldü:

KARAR : Üçüncü kişi müşteki bankaya gönderilen İ.İ.K.nun 89/1 haciz ihbarnamesine karşılık yasal süresi içinde 1.10.2009 tarihinde icra dosyasına verilen cevap itiraz niteliğindedir. Bir başka anlatımla mevcut paranın kendilerine rehinli olduğunu açıklamakla bu aşamada 89/1 haciz ihbarnamesine karşılık ödenecek bir para olmadığına ilişkindir. Hal böyle olunca İcra Müdürlüğünce paranın icra dosyasına gönderilmesinin istenmesi doğru olmadığı gibi somut olayda 89/2 haciz ihbarnamesi gönderilmeksizin de paranın ödenmesinin istenmesine de yasal imkan bulunmadığı gözetilerek de şikayetin kabulüne karar verilmek gerekirken, yazılı şekilde şikayetin reddi doğru değildir.

SONUÇ : Üçüncü kişi Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.`nin temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 29.11.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube