Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

1. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/13428

K. 2013/14883

T. 30.10.2013

* HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU`NDA GÖREVSİZLİK KARARI (Dosyanın Görevli Mahkemeye Gönderilmesi ve Davaya Devam Edilebilmesi İçin Kararının Kesinleşmesinden İtibaren İki Hafta İçinde Taraflardan Birinin Talepte Bulunması Gerektiği - Hak Düşürücü Süre)

* DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI (Görevsizlik Kararının Kesinleştiği Gün İle Başvurma Günü Arasında İki Haftadan Fazla Süre Geçmesi/Hak Düşürücü Süre - Görevli Mahkemede Görülen Davanın Görevsiz Mahkemede Açılan Davanın Devamı Sayılamayacağı)

* GÖREVSİZLİK KARARI (HMK Md. 20 Uygulaması - Dosyanın Görevli Mahkemeye Gönderilmesi ve Davaya Devam Edilebilmesi İçin Kararının Kesinleşmesinden İtibaren İki Hafta İçinde Taraflardan Birinin Talepte Bulunması Gerektiği/İki Haftalık Sürenin Hak Düşürücü Süre Niteliği)

* HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE (Görevsizlik Kararının Kesinleştiği Gün İle Başvurma Günü Arasında İki Haftadan Fazla Süre Geçmesi/İki Haftalık Sürenin Hak Düşürücü Süre Niteliği - Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi Gerektiği)

6100/m. 20

ÖZET : Görevsizlik kararı veren mahkeme bu kararında dava dosyasının görevli mahkemeye gönderilmesine karar vermekle yetinir. Dava dosyasının görevli mahkemeye gönderilmesi ve davaya görevli mahkemede devam edilebilmesi için görevsizlik kararının kesinleşmesinden itibaren iki hafta içinde taraflardan birinin kararı veren mahkemeye başvurarak dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir. İki haftalık süre hak düşürücü niteliktedir.

Görevsizlik kararının kesinleştiği gün ile başvurma günü arasında iki haftadan fazla bir süre geçtiğinden, görevli mahkemede görülen dava görevsiz mahkemede açılan davanın devamı sayılamaz.

DAVA : Yanlar arasında görülen tapu kayıt tashihi davası sonunda, yerel mahkemece davanın, kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi Murat Ataker`in raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

KARAR : Dava, tapu kaydında düzeltim isteğiyle 15.02.2012 tarihinde Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmış; Asliye Hukuk Mahkemesince, davanın çekişmesiz yargı işi olduğu gerekçesiyle verilen görevsizlik kararı temyiz edilmeksizin 27.06.2012 tarihinde kesinleşmiştir.

Bilindiği üzere, görevsizlik kararı veren mahkeme bu kararında dava dosyasının görevli mahkemeye gönderilmesine karar vermekle yetinir. Dava dosyasını kendiliğinden (re’sen) görevli mahkemeye gönderemez. Dava dosyasının görevli mahkemeye gönderilmesi ve davaya görevli mahkemede devam edilebilmesi için görevsizlik kararının kesinleşmesinden itibaren iki hafta içinde taraflardan birinin kararı veren mahkemeye başvurarak dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir(6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun-HMK`nın- 20. maddesi). İki haftalık süre hak düşürücü nitelikte olup, mahkemece re’sen gözetilir.

Somut olayda, görevsizlik kararı 27.06.2012 tarihinde kesinleştiği halde 28.09.2012 günü verilen dilekçe ile dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi isteğinde bulunulmuştur. Görevsizlik kararının kesinleştiği gün ile başvurma günü arasında iki haftadan fazla bir süre geçtiğinden, görevli mahkemede görülen dava görevsiz mahkemede açılan davanın devamı sayılamaz.

Hal böyle olunca, HMK’nın 20. maddesi dikkate alınarak davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekirken, işin esasının hükme bağlanması doğru değildir.

SONUÇ : Davalının temyiz itirazı açıklanan nedenden ötürü yerindedir. Kabulü ile, hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK`nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 30.10.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

BAYTOK HUKUK BÜROSU
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube