Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

Hırsızlık Ve Sahtecilik Suçu Hakkında Yargıtay 6. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2007/734

K. 2007/6780

T. 29.5.2007

• HIRSIZLIK VE SAHTECİLİK ( Yakınanın Evinden Para Cep Telefonu ve Oto Anahtarını Alıp Bu Anahtarla Evin Önündeki Otoyu Çalmak Biçiminde Gerçekleşen Sanığın Eyleminin Tek Hırsızlık Suçunu Oluşturduğu )

• GECE İŞLENEN SUÇ ( Suçun Geceden Sayılan Zaman İçinde İşlenip İşlenmediği Araştırılarak Sanık Hakkında TCK Md. 143`ün Uygulanma Olanağının Tartışılmamasının İsabetsiz Olduğu )

• SAHTE PLAKA TRAFİK VE TESCİL BELGELERİ DÜZENLEMEK ( Eyleminin TCK Md. 204/1 Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu )

5237/m.43/1,143,204

ÖZET : 1- Yakınanın evinden para, cep telefonu ve oto anahtarını alıp, bu anahtarla evin önündeki otoyu çalmak biçiminde gerçekleşen sanığın eyleminin; tek hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeyerek, koşulları bulunmayan TCK.nun 43/1. maddesi ile uygulama yapılması,

2- Yakınanın saat 05.10 sıralarında evinin içerisinden gelen sesler üzerine kalkıp baktığını, ancak kimseyi bulamadığını, daha sonra hırsızlık yapıldığını fark ettiğini söylemesi karşısında; suçun geceden sayılan zaman içinde işlenip işlenmediği araştırılarak, sanık hakkında TCK.nun 143. maddesinin uygulanma olanağının tartışılmaması,

3- Sanığın sahte plaka, trafik ve tescil belgeleri düzenlemek eyleminin, TCK.nun 204/1, 43/1. maddelerine uyan suçu oluşturduğu, gözetilmelidir.

DAVA : Hırsızlık ve sahtecilik suçlarından sanık ve tutuklu Mehmet Faruk Budak hakkında yapılan duruşma sonunda; mahkumiyetine ilişkin KADIKÖY 5.Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 06/07/2006 tarihli hükmün Yargıtay`ca incelenmesi sanık savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen 20/11/2006 tarihli tebliğname ile 19/01/2007 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimin takdirine göre; suçların sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Yakınanın evinden para, cep telefonu ve oto anahtarını alıp, bu anahtarla evin önündeki otoyu çalmak biçiminde gerçekleşen sanığın eyleminin; tek hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeyerek, koşulları bulunmayan TCK.nun 43/1. maddesi ile uygulama yapılması,

2- Yakınanın saat 05.10 sıralarında evinin içerisinden gelen sesler üzerine kalkıp baktığını, ancak kimseyi bulamadığını, daha sonra hırsızlık yapıldığını fark ettiğini söylemesi karşısında; suçun geceden sayılan zaman içinde işlenip işlenmediği araştırılarak, sanık hakkında TCK.nun 143. maddesinin uygulanma olanağının tartışılmaması,

3- Sanığın sahte plaka, trafik ve tescil belgeleri düzenlemek eyleminin, TCK.nun 204/1, 43/1. maddelerine uyan suçu oluşturduğu gözetilmeden, yazılı biçimde karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık Mehmet Faruk Budak savunmanının temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle kısmen istem gibi BOZULMASINA, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK.nun 326 /son maddesinin saklı tutulmasına, 29.05.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube