Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2012/23361

K. 2012/41787

T. 24.9.2012

• ERTELEME ( Sanık Hakkında "Sanığın Suçu İşledikten Sonra Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık Dolayısıyla Tekrar Suç İşlemeyeceği Konusunda Bir Kanaatin Oluşması" Koşulunun Oluşup Oluşmadığı Değerlendirilerek Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirleneceği )

• SUÇ İŞLEME EĞİLİMİ ( Sanığa Verilen Cezanın Miktarı Değerlendirilerek Suç İşleme Konusundaki Eğilimi de Göz Önünde Bulundurularak Yasal Olanak Bulunmadığı Biçiminde Yasal ve Yeterli Olmayan Gerekçeyle Sanık Hakkında 5237 S. TCK`nun 51. Md. Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )

• YARGILAMA SÜRECİNDE GÖSTERİLEN PİŞMANLIK ( Dolayısıyla Tekrar Suç İşlemeyeceği Konusunda Bir Kanaatin Oluşması Koşulunun Oluşup Oluşmadığı Değerlendirilerek Sonucuna Göre Sanık Hakkında 5237 S. TCK`nun 51. Md. Hükmünün Uygulanıp Uygulanmayacağının Belirlenmesi Gerektiği )

5237/m.51

ÖZET : Adli sicil kaydında yer alan bir mahkumiyetin bulunmaması karşısında, 5237 Sayılı T.C.K.nun 51/1 madde ve fıkrasının ( a ) bendine göre tayin olunan cezanın ertelenmesine yasal engel bulunmadığı belirlenen sanık hakkında, aynı fıkranın ( b ) bendinde belirtilen "sanığın suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda bir kanaatin oluşması" koşulunun oluşup oluşmadığı değerlendirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi ve Yargıtay denetimine elverişli olacak şekilde takdirin gerekçelerinin kararda gösterilmesi gerekirken, "sanığa verilen cezanın miktarı değerlendirilerek aynı zamanda dosyaya yansıyan suç işleme konusundaki eğilimi de göz önünde bulundurularak yasal olanak bulunmadığı" biçimindeki yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle sanık hakkında 51. maddenin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Hükmedilen cezanın tür ve süresine göre, sanık ve müdafiinin duruşmalı inceleme isteminin 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi aracılığıyla 1412 Sayılı C.M.U.K.nun 318. maddesi gereğince reddine, Sanık hakkında, mağdura ve katılana yönelik hırsızlık suçundan kurulan hükümlerin temyiz incelemesinde;

Sanık hakkında kurulan hükümlerde, 5237 Sayılı T.C.K.nun 53/1-a,b.d.e bentlerinde belirtilen haklardan cezanın yerine getirilmesine kadar, 53/1-c bendinde yer alan haklardan ise koşullu salıverilme tarihine kadar yoksun bırakılmasına karar verilmiş olması karşısında tebliğnamedeki düzelterek onama görüşüne katılınmamıştır.

Dosya kapsamına göre diğer temyiz sebepleri yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Adli sicil kaydında yer alan bir mahkumiyetin bulunmaması karşısında, 5237 Sayılı T.C.K.nun 51/1 madde ve fıkrasının ( a ) bendine göre tayin olunan cezanın ertelenmesine yasal engel bulunmadığı belirlenen sanık hakkında, aynı fıkranın ( b ) bendinde belirtilen "sanığın suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda bir kanaatin oluşması" koşulunun oluşup oluşmadığı değerlendirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi ve Yargıtay denetimine elverişli olacak şekilde takdirin gerekçelerinin kararda gösterilmesi gerekirken, "sanığa verilen cezanın miktarı değerlendirilerek aynı zamanda dosyaya yansıyan suç işleme konusundaki eğilimi de göz önünde bulundurularak yasal olanak bulunmadığı" biçimindeki yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle sanık hakkında 51. maddenin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin bu sebepten dolayı BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 24.09.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube