Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2011/4711

K. 2011/21165

T. 26.9.2011

• ZİMMET ( Sanıklarca Kullanıldığı İddia Edilen ve Belgeye Bağlanması Zorunlu Olan Uçak Biletlerinin de Temin Edilmesi Gereği - Odaya Ait Karar Defteri de Getirtilip Emekli Sayıştay Denetçilerinden Seçilecek Üç Kişilik Yeni Bir Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınacağı )

• BİLİRKİŞİ RAPORU ( Sanıklarca Kullanıldığı İddia Edilen ve Belgeye Bağlanması Zorunlu Olan Uçak Biletlerinin de Temin Edilmesi Gereği - Odaya Ait Karar Defteri de Getirtilip Emekli Sayıştay Denetçilerinden Seçilecek Üç Kişilik Yeni Bir Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınacağı )

• KARAR DEFTERİ TEMİNİ ( Zimmet/Görevi Kötüye Kullanma ve Görevi İhmal - Odaya Ait Karar Defteri de Getirtilip Emekli Sayıştay Denetçilerinden Seçilecek Üç Kişilik Yeni Bir Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği )

5237/m.247

ÖZET : Zimmet, görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal suçlarında sanıklarca kullanıldığı iddia edilen ve belgeye bağlanması zorunlu olan uçak biletlerinin de temin edilmesi, soruşturma sırasında alınan bilirkişi raporu ile kovuşturma sırasında alınan raporlar arasındaki çelişki gözetilerek; Oda`ya ait karar defteri de getirtilip emekli Sayıştay denetçilerinden seçilecek üç kişilik yeni bir bilirkişi kuruluna tüm dosya ve belgeler birlikte gönderilmek sureti ile yeniden inceleme yaptırılması gerekir.

DAVA : Zimmet, görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal suçlarından sanıkların yapılan yargılanmaları sonunda; atılı suçlardan beraatlerine dair, Şanlıurfa 3. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 21.10.2010 gün ve 2009/22 Esas, 2010/238 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtay`ca incelenmesi katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Ziraat Odası`na ait noter tasdikli işletme defterlerine kaydının yapılmadığı iddia edilen 14.09.2004, 30.10.2006 tarihli tutanaklar ile 18.12.2005 tarihli gider pusulası içerikleri de gözetilerek kendilerine ödeme yapılan E. E., Yarımsu Köyü Muhtarı M. A., C. S. ve serbest muhasebeci A. Ş.`ın tanık sıfatı ile mahkemece dinlenilmesi, 2 köy muhtarına ödendiği belirtilen paralarla ilgili bu köylere ait defter ve belgelerde karşıt inceleme yapılması, C.S.`ya ödenen miktarın yüksekliği karşısında bu kişinin vergi mükellefiyetinin, demir-çimento bedeli ödenmesine uygun işçilik hususunun normal yapılıp yapılmadığının araştırılması, gerekirse Oda da yapılan tamirat ile ilgili keşif yapılması, Oda`ya kayıtlı araçların bakım belgelerinin temin edilmesi, ilgili firmalardan ortalama yakıt sarfiyatlarının sorulması, lüzumu halinde araçları kullanan sürücülerin dinlenilmesi ve teknik bilirkişilerden de rapor alınması, sanıkların savunmalarında oda işlerinde özel şahısların araçlarının kullanıldığının belirtilmesine göre hangi araçların, hangi işlerde ne kadar kullanıldığının ve kime ait olduğunun tespit edilmesi, sanıklarca kullanıldığı iddia edilen ve belgeye bağlanması zorunlu olan uçak biletlerinin de temin edilmesi, soruşturma sırasında alınan bilirkişi raporu ile kovuşturma sırasında alınan raporlar arasındaki çelişki gözetilerek; Oda`ya ait karar defteri de getirtilip emekli Sayıştay denetçilerinden seçilecek üç kişilik yeni bir bilirkişi kuruluna tüm dosya ve belgeler birlikte gönderilmek sureti ile yeniden inceleme yaptırılmasından sonra ve 3 yılı geçen sürelerde defterlere belge işlenmeme hususu da tartışılarak sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdir edilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu sebeple yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek C.M.U.K.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 26.09.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube