Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/6968

K. 2012/8486

T. 19.3.2012

• ŞİKAYET ( İcra Müdürlüğüne Hakkın Doğum Tarihinden İtibaren Birer Yıllık Devreler Halinde Mevduata Fiilen Uygulanan En Yüksek Faiz Oranlarını Tarafların Bildirdikleri Bankalardan Sorup Tespit Ederek Oluşacak Sonuca Göre Takip Sonrası Dönem İçin 1475 S. K. 14. Md. Hükmüne Göre Hesaplama Yapması Yönünde Talimat Verilmesi Gerektiği )

• TAKİPTEN SONRA TALEP EDİLEN FAİZ ORANI ( Şikayet/Talep Edilen Faiz Oranının 1475 S. K. 14. Md. Hükmündeki Faizin İstendiğini Gösterdiği - Bu Oran Dönem Dönem Değişmekte Olup Takipten Sonrası Dönem İçin de Takipten Önce Uygulanan Oranın Uygulanması Yönündeki İcra Müdürlüğü İşleminin Olaya Uygun Düşmediği )

• KIDEM TAZMİNATI ALACAĞINA UYGULANACAK FAİZ ORANININ BELİRLENMESİ ( Dönem Dönem Değişmekte Olup Takipten Sonrası Dönem İçin de Takipten Önce Uygulanan Oranın Uygulanması Yönündeki İcra Müdürlüğü İşleminin Olaya Uygun Düşmediği - Şikayet )

• SÜRELİ ŞİKAYET SEBEPLERİ ( Yenileme Emrinde Belirtilen Borç Miktarına ve Dosya İçeriğine Göre Takipten Sonra İşletilecek Faizin Oranına Yönelik - İcra Müdürlüğü İşleminin Olaya Uygun Düşmediği/Şikayet İtiraz Olarak Değerlendirilip İstemin Süre Aşımından Reddine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )

ÖZET : Dava, yenileme emrinde belirtilen borç miktarına ve dosya içeriğine göre takipten sonra işletilecek faizin oranına yönelik şikayete ilişkindir. Alacaklı tarafından borçlu hakkında başlatılan genel haciz yoluyla takipte, ödeme emrinin tebliği üzerine, takipten önce uygulanan ve takipten sonrası için de uygulanması istenen faiz oranına borçlu itiraz etmemiştir. Bu durumda takipten öncesi için talep edilen işlemiş faiz miktarı kesinleşmiştir. Ne var ki, icra müdürünün takipten sonrası için hakkın doğum tarihinden itibaren birer yıllık devreler halinde mevduata fiilen uygulanan ve dönem dönem değişen en yüksek faiz oranına göre faiz hesaplaması gerekir. Zira takibe konu alacağın niteliğine göre ( kıdem tazminatı ), takipten sonra talep edilen faiz oranı "1475 Sayılı Kanunun 14. maddesindeki faizin" istendiğini gösterir. Ancak bu oran dönem dönem değişmekte olup, takipten sonrası dönem için de takipten önce uygulanan oranın uygulanması yönündeki icra müdürlüğü işlemi olaya uygun düşmemektedir. O halde, mahkemece icra müdürlüğüne, hakkın doğum tarihinden itibaren birer yıllık devreler halinde mevduata fiilen uygulanan en yüksek faiz oranlarını tarafların bildirdikleri bankalardan sorup tespit ederek oluşacak sonuca göre takip sonrası dönem için 1475 Sayılı Kanunun 14. maddesine göre hesaplama yapması yönünde talimat verilmesi gerekirken, şikayet, itiraz olarak değerlendirilip istemin süre aşımından reddine karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği düşünüldü:

KARAR : Borçluya yenileme emri 3.2.2011 tarihinde tebliğ edilmiştir. Borçlu vekilinin yenileme emrinde belirtilen borç miktarına ve dosya içeriğine göre takipten sonra işletilecek faizin oranına yönelik 7.2.2011 tarihli şikayeti İ.İ.K.`nun 16. maddesi gereğince süresindedir.

Alacaklı tarafından borçlu hakkında başlatılan genel haciz yoluyla takipte, ödeme emrinin tebliği üzerine, takipten önce uygulanan ve takipten sonrası için de uygulanması istenen %77 faiz oranına borçlu itiraz etmemiştir. Bu durumda takipten öncesi için %77 oranı üzerinden talep edilen 1.329.000.000 TL`lik işlemiş faiz miktarı kesinleşmiştir. Ne var ki, icra müdürünün takipten sonrası için hakkın doğum tarihinden itibaren birer yıllık devreler halinde mevduata fiilen uygulanan ve dönem dönem değişen en yüksek faiz oranına göre faiz hesaplaması gerekir. Zira. takibe konu alacağın niteliğine göre ( kıdem tazminatı ), takipten sonra talep edilen %77 faiz oranı. "1475 Sayılı Kanunun 14. maddesindeki faizin" istendiğini gösterir. Ancak bu oran dönem dönem değişmekte olup, takipten sonrası dönem için de %77 oranının uygulanması yönündeki icra müdürlüğü işlemi olaya uygun düşmemektedir.

O halde, mahkemece icra müdürlüğüne, hakkın doğum tarihinden itibaren birer yıllık devreler halinde mevduata fiilen uygulanan en yüksek faiz oranlarını tarafların bildirdikleri bankalardan sorup tespit ederek oluşacak sonuca göre takip sonrası dönem için 1475 Sayılı Kanunun 14. maddesine göre hesaplama yapması yönünde talimat verilmesi gerekirken, şikayet, itiraz olarak değerlendirilip istemin süre aşımından reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K.366. ve H.U.M.K.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 19.03.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube