Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

Tefecilik Suçu Hakkında Yargıtay 5. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2012/7317

K. 2013/3989

T. 29.4.2013

• TEFECİLİK ( Kuyumcu ve Kontör Bayii Olan Sanığın İşyerinde Herhangi Bir Alışveriş Yapılmadığı Halde Alışveriş Yapılmış Gibi Kendilerine Para İhtiyacı Nedeniyle Başvuran Kişilere Ait Kredi Kartları İle Pos Cihazları Aracılığıyla İşlem Yaptığı - Belli Bir Komisyon Kesintisi Yaparak Geri Kalan Kısmı Nakit veya Başvuran Kişinin Kredi Kartından Çektiği/Zincirleme Tefecilik Suçunun Sübut Bulduğu )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( İşyerine Alınan Altın ve Kontörlere Oranla Yapılan Satışlar Arasında Ticari Hayatın İşleyişine Uygun Mal Bulunmadığı - Kuyumcu ve Kontör Bayii Olan Sanığın İşyerinde Herhangi Bir Alışveriş Yapılmadığı Halde Alışveriş Yapılmış Gibi Kendilerine Para İhtiyacı Nedeniyle Başvuran Kişilere Karşı Komisyon Karşılığı Borç Verme Eylemlerinden Dolayı Zincirleme Şekilde Tefecilik Suçunun Sübut Bulduğu )

• KOMİSYON KARŞILIĞI BORÇ VERME ( Sanığın İşyerinde Herhangi Bir Alışveriş Yapılmadığı Halde Alışveriş Yapılmış Gibi Kendilerine Para İhtiyacı Nedeniyle Başvuran Kişilere Ait Kredi Kartları İle Pos Cihazları Aracılığıyla İşlem Yaparak Belli Bir Komisyon Kesintisi Yaparak Geri Kalan Kısmı Nakit veya Başvuran Kişinin Kredi Kartından Çektiği - Zincirleme Şekilde Tefecilik Suçunun Sübut Bulduğu )

5237/m.241

ÖZET : Dava konusu olayda; vergi denetmeninin raporuna ve arama tutanağına göre; sanığın vergi kaydına göre kuyumculuk faaliyeti ve telefon kontör ticareti yapmasına rağmen, suç tarihinde işyerinde yapılan aramada, aynı gün post cihazları ile yapılan satış miktarlarına nazaran hiçbir altın ve kontöre rastlanmadığı, işyerine alınan altın ve kontörlere oranla yapılan satışlar arasında ticari hayatın işleyişine uygun mal bulunmadığı, altın alım satımının niteliğine, aynı gün alınıp tekrar geri satım yapıldığı iddia olunan işlem sayısının fazlalığına ve tarihine göre, savunmaların hayatın olağan akışına aykırı olması karşısında, kuyumcu ve kontör bayii olan sanığın işyerinde herhangi bir alışveriş yapılmadığı halde, alışveriş yapılmış gibi kendilerine para ihtiyacı nedeniyle başvuran kişilere ait kredi kartları ile pos cihazları aracılığıyla işlem yapıp, gerçek olmayan bu alış veriş tutarından belli bir komisyon kesintisi yaparak geriye kalan kısmı nakit olarak ödeme ya da komisyonu, verdiği paranın üzerine ilave ederek kendisine başvuran kişinin kredi kartından çekmesi biçiminde komisyon karşılığı borç verme eylemlerinden dolayı sanığın zincirleme şekilde tefecilik suçu sübut bulmuştur. Delillerle iddia ve savunma, duruşma gözönünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş sübutu kabul olunan fiilin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatı yapılmış bulunduğundan sanık müdafiinin temyiz itirazları yerinde değildir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : Değişik tarihlerde birden fazla kişiye kazanç elde etmek amacıyla ödünç para veren sanık hakkında, TCK`nın 43/1. maddesi uygulanmayarak eksik ceza tayini, karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Dava konusu olayda; vergi denetmeninin raporuna ve arama tutanağına göre; sanığın vergi kaydına göre kuyumculuk faaliyeti ve telefon kontör ticareti yapmasına rağmen, suç tarihinde işyerinde yapılan aramada, aynı gün post cihazları ile yapılan satış miktarlarına nazaran hiçbir altın ve kontöre rastlanmadığı, işyerine alınan altın ve kontörlere oranla yapılan satışlar arasında ticari hayatın işleyişine uygun mal bulunmadığı, altın alım satımının niteliğine, aynı gün alınıp tekrar geri satım yapıldığı iddia olunan işlem sayısının fazlalığına ve tarihine göre, savunmaların hayatın olağan akışına aykırı olması karşısında, kuyumcu ve kontör bayii olan sanığın işyerinde herhangi bir alışveriş yapılmadığı halde, alışveriş yapılmış gibi kendilerine para ihtiyacı nedeniyle başvuran kişilere ait kredi kartları ile pos cihazları aracılığıyla işlem yapıp, gerçek olmayan bu alış veriş tutarından belli bir komisyon kesintisi yaparak geriye kalan kısmı nakit olarak ödeme ya da komisyonu, verdiği paranın üzerine ilave ederek kendisine başvuran kişinin kredi kartından çekmesi biçiminde komisyon karşılığı borç verme eylemlerinden dolayı sanığın zincirleme şekilde tefecilik suçunun sübut bulduğu olayda;

SONUÇ : Delillerle iddia ve savunma, duruşma gözönünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş sübutu kabul olunan fiilin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatı yapılmış bulunduğundan sanık müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 29.04.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube