Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

Başkasına Ait Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Hakkında Yargıtay 11. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2012/62

K. 2013/9486

T. 6.6.2013

• BAŞKASINA AİT KREDİ KARTININ İZİNSİZ KULLANILMASI ( Sanığın Katılanı Tanımadığını Beyan Ettiği/Beraat Eden Sanıkların Mahkeme ve Hazırlık Beyanları Arasında Çelişki Olduğu - Öncelikle Kartın Hangi Tarihte Kullanıldığının Banka ve Ödeme Belgelerinin Getirtilerek İnceleneceği )

• YARAR SAĞLAMA ( Başkasına Ait Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması/Sanığın Katılanı Tanımadığını Beyan Ettiği - Beraat Eden Sanıkların Mahkeme ve Hazırlık Beyanları Arasında Çelişki Olduğu/Öncelikle Kartın Hangi Tarihte Ne Şekilde Kullanıldığının Belirleneceği )

• BERAAT EDEN SANIKLARIN BEYANLARINDA ÇELİŞKİ ( Başkasına Ait Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması/Sanığın Katılanı Tanımadığını Beyan Ettiği - Beraat Eden Sanıkların Mahkeme ve Hazırlık Beyanları Arasında Çelişki Olduğunun Gözetileceği )

5237/m.245

ÖZET : Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçunda; sanığın tüm aşamalarda katılanı tanımadığını ve katılana ait kredi kartıyla herhangi bir ödeme yapmadığını savunması ve beraat eden sanıkların mahkeme ve hazırlık beyanları arasındaki çelişkinin giderilmediğinin anlaşılması karşısında, öncelikle katılana ait kredi kartının hangi tarihte, nerede ve ne şekilde telefon faturasının yatırılmasında kullanıldığına dair banka ve ödeme belgelerinin getirtilip incelenmesi gerekir.

DAVA : Gereği düşünüldü:

KARAR : Sanığın tüm aşamalarda katılanı tanımadığını ve katılana ait kredi kartıyla herhangi bir ödeme yapmadığını savunması ve haklarında dava açılıp beraat eden sanıklar İ. A. E. K.`un mahkeme ve hazırlık beyanları arasındaki çelişkinin giderilmediğinin anlaşılması karşısında, gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek biçimde belirlenmesi bakımından; öncelikle katılana ait kredi kartının hangi tarihte, nerede ve ne şekilde İ. A. isimli kişinin telefon faturasının yatırılmasında kullanıldığına dair banka ve ödeme belgelerinin getirtilip incelenmesi, sanık ve İ. A. E. K.`un gerek kendi içinde gerekse birbirlerine yönelik beyanları arasındaki çelişkiler giderilip sanığın savunmasında adı geçen İ. A.`ın olayla ilgisi bulunup bulunmadığı araştırılarak gerektiğinde tanık sıfatıyla dinlenilmesinden sonra toplanan tüm deliller birlikte değerlendirilip sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini yerine eksik inceleme sonucu ve diğer sanık E. K.`un atfı cürüm mahiyetinde soyut beyanlarına dayanılarak yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu sebeple yerinde olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı C.M.U.K.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 06.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube