Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

EK SAVUNMA HAKKI HAKKINDA YARGITAY 3. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C.

YARGITAY

3. CEZA DAİRESİ

E. 2012/24065

K. 2013/23983

T. 10.6.2013

• EK SAVUNMA HAKKI ( Basit Yaralama - Sanığa Savunma Hakkı Tanınmadan Sabıka Kayıtları da Kendisine Okunmadan İddianamede Gösterilmeyen 5237 S.K. Md. 58 Uyarınca Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağı )

• TEKERRÜR ( Sanığa Ek Savunma Hakkı Tanınmadan Sabıka Kayıtları da Kendisine Okunmadan İddianamede Gösterilmeyen 5237 S.K. Md. 58 Uyarınca Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağı )

• MÜKERRİRLİĞE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Yaralama Suçundan Hükmedilen 1 Yıl 8 Aylık Hapis Cezası Yerine Mala Zarar Verme Suçundan Hükmedilen Kesin Nitelikteki Adli Para Cezasının Tekerrüre Esas Alınamayacağı - Basit Yaralama )

• KESİN NİTELİKTEKİ ADLİ PARA CEZASI ( Mala Zarar Verme Suçundan Hükmedilen Kesin Nitelikteki Adli Para Cezasının Tekerrüre Esas Alınamayacağı - Basit Yaralama )

• MALA ZARAR VERME ( Hükmedilen Kesin Nitelikteki Adli Para Cezasının Yaralama Suçunda Tekerrüre Esas Alınamayacağı )

• YARALAMA ( Sanık Hakkında Mala Zarar Verme Suçu Nedeniyle Uygulanan Kesin Nitelikteki Adli Para Cezasının Değil Kasten Yaralama Nedeniyle 1 Yıl 8 Ay Hükümlülüğüne Karar Verilen İlamın Tekerrüre Esas Alınacağı - Basit Yaralama )

5237/m.58, 86, 151

ÖZET : Ek savunma hakkı tanınmadan ve sabıka kayıtları da kendisine okunmadan, iddianamede gösterilmeyen T.C.K.nun 58. maddesi gereğince cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

Mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına karar verilen sanık için Yaralama suçundan hükmedilen 1 yıl 8 ay hapis cezası yerine tekerrüre esas alınamayacak nitelikte olan mala zarar verme suçundan hükmedilen kesin nitelikteki adli para cezasının tekerrüre esas alınması hukuka aykırıdır.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

1- ) Sanığa C.M.K.nın 226. maddesi hükmü gereğince ek savunma hakkı tanınmadan ve sabıka kayıtları da kendisine okunmadan, iddianamede gösterilmeyen T.C.K.nun 58. maddesi gereğince cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmesi,

2- ) Mükerrirliği net olarak tespit edilerek hakkında T.C.K.nun 58. maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına karar verilen sanık için Bursa 5. Asliye Ceza Mahkemesi`nin 07.09.2007 tarih, 20065/746 esas 2007/782 karar sayılı ilamıyla yaralama suçundan hükmedilen 1 yıl 8 ay hapis cezası yerine C.M.U.K.un 305/1.1 maddesi uyarınca kesin nitelikte olan ve aynı maddenin son fıkrası uyarınca da tekerrüre esas alınamayacak nitelikte olan Bursa 5. Asliye Ceza Mahkemesi`nin 7.9.2007 tarih. 20065/746 esas 2007/782 karar sayılı ilamıyla mala zarar verme suçundan hükmedilen kesin nitelikteki 100 TL adli para cezasının tekerrüre esas alınması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesiyle yürürlükte bulunan 1412 Sayılı C.M.U.K.un 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, Yargıtay cgk`nun 07.06.2011 tarih ve 2011/9-88-116 esas-karar sayılı kararında da belirtildiği üzere; 5275 Sayılı Kanunun 108/2. maddesindeki infaza eklenecek süre yönünden aleyhe değiştirmeme ilkesinin gözetilmesine, 10.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube