Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
YAĞMA ( Sanığın Eşi Olan Mağdurun Düğünde Hediye Olarak Mağdura Verilen Bileziklerini Döverek Aldığı - Yağma Suçunun Oluştuğu )

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2010/14024

K. 2013/8227

T. 17.4.2013

• YAĞMA ( Sanığın Eşi Olan Mağdurun Düğünde Hediye Olarak Mağdura Verilen Bileziklerini Döverek Aldığı - Yağma Suçunun Oluştuğu )

• EŞİNİN BİLEZİKLERİNİ DÖVEREK ALMAK ( Eylemin Yağma Olduğu )

• KADININ ZİYNET EŞYASINI ŞİDDET KULLANARAK ALMAK ( Sanığın Eşi Olan Mağdurun Düğünde Hediye Olarak Mağdura Verilen Bileziklerini Döverek Aldığı - Yağma Suçunun Oluştuğu )

5237/m.148149

ÖZET : Mağdur ile sanığın evli oldukları, olay tarihinde sanığın borçlu olması nedeni ile düğünde hediye olarak verilen ve mağdurun kolunda takılı bulunan 8 ( sekiz ) adet bileziği nakde çevirmek için istediği, mağdurun bilezikleri vermek istememesi üzerine tekme ve tokat atmak suretiyle döven sanığın zorla bilezikleri çekip aldığının anlaşılması karşısında; eylemin yağma suçunu oluşturduğu gözetilmelidir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Yargıtay Ceza Genel Kurulu`nun 04.03.2008 gün ve 2008/6-47 esas, 2008/43 sayılı kararı ışığında, yanılgılı uygulama nedeniyle ortaya çıkacak sonuçtan sanığın yararlandırılmasının, hakkaniyete aykırı sonuçlar doğmasına, adalet ve eşitlik ilkelerinin sakatlanmasına yol açacağı ve bu nedenle hükümden sonra 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasanın 562. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK`nın 231/5-14. maddesinin uygulama olanağı bulunmadığı anlaşılmış; sanık hakkında TCY`nın 53. maddesindeki haklardan yoksun bırakılmasına karar verilmemiş ise de, hükümlülüğün yasal sonucu olarak infaz aşamasında dikkate alınması olanaklı görülmüş;

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Mağdur ile sanığın evli oldukları, olay tarihinde sanığın borçlu olması nedeni ile düğünde hediye olarak verilen ve mağdurun kolunda takılı bulunan 8 ( sekiz ) adet bileziği nakde çevirmek için istediği, mağdurun bilezikleri vermek istememesi üzerine tekme ve tokat atmak suretiyle döven sanığın zorla bilezikleri çekip aldığının anlaşılması karşısında; eylemin yağma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, kanıtların takdirinde yanılgıya düşülerek yazılı biçimde uygulama yapılması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık B. savunmanının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi aracılığıyla 1412 sayılı CMUK.nın 326/ son maddesi uyarınca sanığın ceza süresi  bakımından kazanılmış hakkının korunmasına, 17.04.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube