Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

 YAĞMA ( Sanığın Telefonu Dava Açılmadan Önce Sim Kartsız Kısmi Olarak İade Ettiği/Yakınanın Yargılamada Kısmi İadeye Razı Olmadığı Sonradan Sanıkla Uzlaştıklarını Belirttiği - Kısmi İadeye Rıza Gösterip Göstermediğinin Açıkça Sorulacağı )

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2010/25061

K. 2011/2025

T. 2.3.2011

• YAĞMA ( Sanığın Telefonu Dava Açılmadan Önce Sim Kartsız Kısmi Olarak İade Ettiği/Yakınanın Yargılamada Kısmi İadeye Razı Olmadığı Sonradan Sanıkla Uzlaştıklarını Belirttiği - Kısmi İadeye Rıza Gösterip Göstermediğinin Açıkça Sorulacağı )

• ZARARIN GİDERİLMESİ ( Yağmaya Konu Cep Telefonunu Sanığın Dava Açılmadan Önce Sim Kartsız Kısmi Olarak İade Ettiği - Yakınanın Kısmi İadeye Rıza Göstermesi Durumunda Cezadan 1/3 Oranından Daha Fazla İndirim Yapılacağı )

• YAĞMAYA KONU EŞYANIN KISMEN İADESİ ( Yakınanın Yargılamada Kısmi İadeye Razı Olmadığı Sonradan Sanıkla Uzlaştıklarını Belirttiği - Kısmi İadeye Rıza Gösterip Göstermediğinin Açıkça Sorulacağı )

5237/m.148168

ÖZET : Yakınana ait cep telefonunu yağmalayan sanığın, olaydan dört gün sonra sim kartı eksik olarak telefonu gönderip, dava açılmadan önce iadesini sağladığı, yakınanlar ilk yargılama aşamasında kısmi iadeye rıza göstermediği, bozma sonrası ise dilekçe ile, sanıkla haricen uzlaştıklarını belirtip, şikayetten vazgeçtiklerini belirttiklerinin anlaşılması karşısında; yakınanlardan kısmi iadeye rıza gösterip göstermediği açıkça sorularak, rıza göstermeleri halinde iadenin soruşturma aşamasında yapıldığının kabulü ile, cezadan 1/3 oranından daha fazla indirim yapılması gerektiği gözetilmelidir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, uyulan bozmaya, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Yakınana ait cep telefonunu yağmalayan sanığın, olaydan dört gün sonra sim kartı eksik olarak telefonu gönderip, dava açılmadan önce iadesini sağladığı, yakınanlar ilk yargılama aşamasında kısmi iadeye rıza göstermediği, bozma sonrası ise 26.11.2009 havale tarihli dilekçe ile, sanıkla haricen uzlaştıklarını belirtip, şikayetten vazgeçtiklerini belirttiklerinin anlaşılması karşısında; yakınanlardan kısmi iadeye rıza gösterip göstermediği açıkça sorularak, rıza göstermeleri halinde iadenin soruşturma aşamasında yapıldığının kabulü ile, T.C.K.nun 168/3. maddesinin 1. cümlesi uyarınca cezadan 1/3 oranından daha fazla indirim yapılması gerektiği gözetilmeden, eksik araştırma ile yazılı biçimde karar verilmesi.

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık ve savunmanının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümün açıklanan sebeplerle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 2.3.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube