Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
KARŞI DAVA İLE MADDİ TAZMİNAT TALEBİ ( Maddi Tazminat Miktarının Islah Yoluyla Artırımının Bu Hakkın Dava Dilekçesinde Saklı Tutulması Halinde Mümkün Olduğu - Davalı Kadının Karşı Dava Dilekçesinde Fazlaya İlişkin Haklarını Saklı Tutmadığı/Islah Yoluyla Tazminat Miktarını Arttıramayacağı )

 1. T.C.
  YARGITAY
  2. HUKUK DAİRESİ
  E. 2013/8639
  K. 2013/21826
  T. 25.9.2013

  • KARŞI DAVA İLE MADDİ TAZMİNAT TALEBİ ( Maddi Tazminat Miktarının Islah Yoluyla Artırımının Bu Hakkın Dava Dilekçesinde Saklı Tutulması Halinde Mümkün Olduğu - Davalı Kadının Karşı Dava Dilekçesinde Fazlaya İlişkin Haklarını Saklı Tutmadığı/Islah Yoluyla Tazminat Miktarını Arttıramayacağı )

  • MADDİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davalı K...arşı Davacı Kadının Dava Dilekçesinde Fazlaya İlişkin Haklarını Saklı Tutmadığı - Maddi Tazminat Miktarının Islah Yoluyla Artırımı Mümkün Olmadığı/Bu Husus Gözetilmeden Dava Dilekçesinde Talep Edilen Miktar Aşılmak Suretiyle Hükmedilmesi Hukuka Aykırı Olduğu )

  • ISLAH YOLU İLE TAZMİNATIN ARTTIRILMASI ( Davalı Karşı Davacı Kadının Dava Dilekçesinde Fazlaya İlişkin Haklarını Saklı Tutmadığı - Maddi Tazminat Miktarının Islah Yoluyla Artırımı Mümkün Olmadığı )

  • FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARIN SAKLI TUTULMAMASI ( Maddi Tazminat Miktarının Islah Yoluyla Artırımı Bu Hakkın Dava Dilekçesinde Saklı Tutulması Halinde Mümkün Olduğu - Davalı Kadın Karşı Dava Dilekçesinde Fazlaya İlişkin Haklarını Saklı Tutmadığı/Islah Yoluyla Tazminat Miktarını Arttıramayacağı )

  6100/m.176

  ÖZET : Davalı karşı davacı kadın, karşı dava dilekçesinde maddi tazminat talebinde bulunmuştur. Maddi tazminat miktarının ıslah yoluyla artırımı bu hakkın dava dilekçesinde saklı tutulması halinde mümkündür. Davalı karşı davacı kadın karşı dava dilekçesinde fazlaya ilişkin haklarını saklı tuttuğunu beyan etmemiştir. O halde maddi tazminat miktarının ıslah yoluyla artırımı mümkün değildir. Mahkemece bu husus gözetilmeden karşı dava dilekçesinde talep edilen miktar aşılmak suretiyle maddi tazminata hükmedilmesi bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, kusur belirlemesi, tazminatlar ve yoksulluk nafakası yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

  KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-karşı davalı kocanın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

  2-Davalı karşı davacı kadın,01.03.2012 tarihli karşı dava dilekçesinde 1000 lira maddi tazminat talebinde bulunmuştur. 27.03.2012 tarihli ıslah dilekçesiyle maddi tazminat miktarını 30.000 liraya çıkarmak suretiyle ıslah ettiğini beyan etmiş,ıslah dilekçesi davacı karşı davalı kocaya 16.04.2012 tarihinde tebliğ edilmiştir.Maddi tazminat miktarının ıslah yoluyla artırımı bu hakkın dava dilekçesinde saklı tutulması halinde mümkündür.Davalı karşı davacı kadının 01.03.2012 tarihli karşı dava dilekçesinde fazlaya ilişkin haklarını saklı tuttuğunu beyan etmemiştir.O halde maddi tazminat miktarının ıslah yoluyla artırımı mümkün değildir.Mahkemece bu husus gözetilmeden karşı dava dilekçesinde talep edilen miktar aşılmak suretiyle maddi tazminata hükmedilmesi bozmayı gerektirmiştir.

  SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan yönlere ilişkin temyiz itirazlarının ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.09.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube