Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2009/6866

K. 2012/16470

T. 3.10.2012

• YAĞMAYA TEŞEBBÜS ( Mağdurun Kendisini Telefonda Tehdit Ederek Para İsteyen Sanıklarla Kolluk Gözetiminde Bulunduğu - Kolluk Müdahalesi İle Sanıklarının İkisinin Yakalandığı/Eylemin Teşebbüs Aşamasında Kaldığının Gözetileceği )

• KENDİSİNİ TEHDİT EDEREK PARA İSTEYEN SANIKLARLA KOLLUK GÜÇLERİNİN GÖZETİMİNDE BULUŞMAK ( Seri Numaraları Alınmış Paralar/Kolluk Müdahalesi İle Sanıklarının İkisinin Yakalandığı - Bir Sanığın Kaçtığı/Eylemin Yağmaya Teşebbüs Suçunu Oluşturacağı )

• TEŞEBBÜS ( Mağdurun Kendisini Telefonda Tehdit Ederek Para İsteyen Sanıklarla Kolluk Gözetiminde Bulunduğu - Kolluk Müdahalesi İle Sanıklarının İkisinin Yakalandığı/Yağma Eyleminin Teşebbüs Aşamasında Kaldığının Gözetileceği )

5237/m.35148

ÖZET : Eylem ve fikir birliği içinde mağduru telefonla arayıp tehdit etmek suretiyle para istemeleri üzerine, şikayette bulunarak önceden seri numaraları alınmış paralarla gece vakti, kolluk güçlerinin gözetimi altında işyerinde sanıklarla buluşup, gazeteye sarılı paraları sanıklara verdikten sonra, paraları alıp kontrol eden sanığın, sahte olmadığını söylemesi üzerine kolluk güçlerinin işyerine girmesiyle suça konu paralarla sanıklardan ikisi yakalanırken, diğerinin olay yerinden kaçtığının anlaşılması karşısında; sanıkların eyleminin yağmaya teşebbüs suçunu oluşturduğu gözetilmelidir.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Sanıkların suç arkadaşı olup, dosyada kimlik bilgileri bulunan E. A.`ın el ve işbirliği içinde yağmaya teşebbüs suçunu işlediğinin anlaşılması karşısında;sanık hakkında anılan suçtan dava zamanaşımı içinde işlem yapılması olanaklı kabul edilmiştir.

Olaydan hemen sonra yakınanın kollukta alınan ifadesi. 30.05.2000 tarihli olay yeri görgü tespit tutanağı, yakınanın istikrarlı 01.10.2003 tarihli oturumdaki beyanı ve dosya içeriğine göre; sanıklar A. ve C. ile suç arkadaşları E. A.`ın, eylem ve fikir birliği içinde mağduru telefonla arayıp tehdit etmek suretiyle para istemeleri üzerine, şikayette bulunarak önceden seri numaraları alınmış paralarla gece vakti, kolluk güçlerinin gözetimi altında işyerinde sanıklar A. ve C.`la buluşup, gazeteye sarılı paraları sanıklara verdikten sonra, paraları alıp kontrol eden E.A.`ın, sahte olmadığını söylemesi üzerine kolluk güçlerinin işyerine girmesiyle suça konu paralarla sanıklar A. ve C.`un yakalanırken, E.A.`ın olay yerinden kaçtığının anlaşılması karşısında; sanıkların eyleminin yağmaya teşebbüs suçunu oluşturduğu gözetilmeden kanıtların takdirinde ve suçun nitelendirilmesinde yanılgıya düşülerek yerinde ve yasal olmayan gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması;

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, O yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazı ve tebliğnamedeki düşünce bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan sebeple isteme uygun olarak BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 03.10.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Baytok Hukuk Bürosu

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube