Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(C) Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Hakkında Yargıtay 11. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2006/5624

K. 2009/474

T. 4.2.2009

• RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Kayıt Yaptırabilmek İçin Noterden Tasdikli Lise Diploması Zayi Belgesinin "Bölüm-Kolu" Kısmındaki "Sosyal-Sanat" İbaresinin Yanına "Resim" İbaresini Ekleyip Kayıt Yaptırmasında Suçun Oluştuğu )

• LEHE KANUN UYGULAMASI ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Fiiline Uyan 765 S. TCK`nun 342/3. Maddesinin 5237 S. Yasada Fiiline Karşılık Gelen 204/1. Md. İle Karşılaştırma Yapılarak Belirlenmesi Gerektiği )

• DİPLOMA ZAYİ BELGESİ ( "Bölüm-Kolu" Kısmındaki "Sosyal-Sanat" İbaresinin Yanına "Resim" İbaresini Ekleyip Kayıt Yaptırmasında Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Oluştuğu - 765 S. TCK`nun 342/3. Md. nin 5237 S. Yasada Fiiline Karşılık Gelen 204/1. Md. İle Karşılaştırma Yapılarak Belirlenmesi Gerektiği )

5237/m.204/1

765/m.342/3

ÖZET : Denizli Lisesi "sosyal-sanat" bölümünden mezun olan sanığın ÖSYM sınavından aldığı puanın, Pamukkale Üniversitesinin resim bölümü için açtığı özel yetenek sınavına yeterli olmaması ve "resim" bölümünden mezun olanların daha az bir puan ile bu sınava katılabilmeleri üzerine, kayıt yaptırabilmek için noterden tasdikli lise diploması zayi belgesinin "bölüm-kolu" kısmındaki "sosyal-sanat" ibaresinin yanına "resim" ibaresini ekleyip, bu belge ile ön kayıt yaptırdıktan sonra girdiği sınavı kazanarak kesin kayıt yaptırmak suretiyle yüklenen resmi belgede sahtecilik suçunu işlediğinin iddia olunması karşısında; lehe hükmün, suç tarihinde yürürlükte bulunan ve fiiline uyan 765 sayılı TCK.nun 342/3. maddesinin, 5237 sayılı Yasada fiiline karşılık gelen 204/1. maddesi ile karşılaştırma yapılarak belirlenmesi gerekir.

DAVA VE KARAR : Denizli Lisesi "sosyal-sanat" bölümünden mezun olan sanığın ÖSYM sınavından aldığı puanın, Pamukkale Üniversitesinin resim bölümü için açtığı özel yetenek sınavına yeterli olmaması ve "resim" bölümünden mezun olanların daha az bir puan ile bu sınava katılabilmeleri üzerine, kayıt yaptırabilmek için noterden tasdikli lise diploması zayi belgesinin "bölüm-kolu" kısmındaki "sosyal-sanat" ibaresinin yanına "resim" ibaresini ekleyip, bu belge ile ön kayıt yaptırdıktan sonra girdiği sınavı kazanarak kesin kayıt yaptırmak suretiyle yüklenen resmi belgede sahtecilik suçunu işlediğinin iddia olunması karşısında; lehe hükmün, suç tarihinde yürürlükte bulunan ve fiiline uyan 765 sayılı TCK.nun 342/3. maddesinin, 5237 sayılı Yasada fiiline karşılık gelen 204/1. maddesi ile karşılaştırma yapılarak belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, yüklenen suret üzerinde sahtecilik suçunun 5237 sayılı Yasada düzenlenmediğinden bahisle yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 04.02.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi. (BAYTOK HUKUK BÜROSU)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube