Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2012/4523

K. 2013/6024

T. 3.6.2013

• DAVAYA KATILMASINA KARAR VERİLEN KURUM ve Belgeye Dosyada Rastlanmadığı - Hükmün Bu Kuruma Tebliğ Edildiğini Gösteren Bilgi ve Belgeler Var İse Dosyasına Eklenmesi Gerektiği )

• TEBLİGAT EKSİKLİĞİ ( Giderilerek Alınacak Tebligat Parçaları İle Bunlara Dair Belgelerin Eklenmesinden ve Temyiz Vaki Olursa Bu Hususta Ek Tebliğname Düzenlendikten Sonra İade Edilmek Üzere İncelenmeyen Dosyanın Mahalline Gönderilmesi Gerektiği )

• KANUN YOLLARINA BAŞVURU ( Katılan Sıfatını Almış Olanların Kanun Yollarına Başvurma Haklarının Bulunduğu - Ancak Yargılama Aşamasında Katılmasına Karar Verilen Kurumun Temyiz Hakkını Kullanabilmesi İçin Hükmün Tebliğ Edildiğine İlişkin Bilgi ve Belgeye Dosyada Rastlanmadığı - Hükmün Bu Kuruma Tebliğ Edilmesi Gerektiği )

5271/m.235,260

ÖZET : CMK`nın 260/1. maddesi uyarınca, katılan sıfatını almış olanların kanun yollarına başvurma haklarının bulunduğu, ancak yargılama aşamasında katılmasına karar verilen Elektrik Üretim A.Ş. Hidroelektrik Santraller Daire Başkanlığı Antalya ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğüne, temyiz hakkını kullanabilmesi için hükmün tebliğ edildiğine ilişkin bilgi ve belgeye dosyada rastlanmadığı anlaşıldığından, hükmün bu kuruma tebliğ edildiğini gösteren bilgi ve belgeler var ise dosyasına eklenmesi, aksi halde anılan tebligat noksanlığı giderilerek alınacak tebligat parçaları ile bunlara dair belgelerin eklenmesinden ve temyiz vaki olursa bu hususta ek tebliğname düzenlendikten sonra iade edilmek üzere, incelenmeyen dosyanın mahalline gönderilmesi gerekir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : CMK`nın 260/1. maddesi uyarınca, katılan sıfatını almış olanların kanun yollarına başvurma haklarının bulunduğu, ancak yargılama aşamasında katılmasına karar verilen Elektrik Üretim A.Ş. Hidroelektrik Santraller Daire Başkanlığı Antalya ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğüne, temyiz hakkını kullanabilmesi için hükmün tebliğ edildiğine ilişkin bilgi ve belgeye dosyada rastlanmadığı anlaşıldığından, hükmün bu kuruma tebliğ edildiğini gösteren bilgi ve belgeler var ise dosyasına eklenmesi, aksi halde anılan tebligat noksanlığı giderilerek alınacak tebligat parçaları ile bunlara dair belgelerin eklenmesinden ve temyiz vaki olursa bu hususta ek tebliğname düzenlendikten sonra iade edilmek üzere,

SONUÇ : İncelenmeyen dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 03.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Baytok Hukuk Bürosu

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube